Skriva sökmotoroptimerad text

Att skapa sökmotoroptimerat innehåll

Sökmotoroptimering, SEO är bland det bästa du kan ägna dig åt i marknadsföringsväg, helt enkelt eftersom SEO-anpassat innehåll kommer att intressera din målgrupp, men är strukturerat så att Googles algoritmer också ska förstå hur bra ditt innehåll är och visa det högre upp i träfflistan.

1. Börja med kundens behov

Målgruppsanalys & kundnytta

Om du inte redan har definierat din målgrupp så börja med att göra det nu. Ibland finns fler än en målgrupp eller intressent. Skriv ned alla av vikt. Beskriv sedan vilket eller vilka problem din vara eller tjänst löser för din målgrupp och vilka övriga mervärden som finns. Gör detta för varje tjänst eller varugrupp. Det du skrivit ned är din kundnytta.

Kundnyttan ska INTE vara en beskrivning av produktens egenskaper eller funktioner. Det ska vara en beskrivning av vad produktens egenskaper innebär för den som använder den.

Exempel:

Om du säljer en dammsugare som suger tyst är det en produktegenskap.

Om du säljer en dammsugare går att använda medan barnen sover, utan att de vaknar, då har du hittat kundnyttan.

2. Välj sökord

Hur söker målgruppen?

När du har klart för dig vilket behov din produkt eller tjänst fyller för målgruppen är det dags för nästa steg. 85-90 % av alla B2B-köpare gör research på internet innan de bestämmer sig för att eventuellt kontakta ett eller flera företag med en förfrågan. De allra flesta av dessa börjar med en Google-sökning.

Lista troliga sökningar för dina olika målgrupper, eventuellt uppdelat på olika behov som dina produkter och tjänster löser. Här får du gärna vara kreativ, men behåll hela tiden kundnyttan som din kompass. Sökningar på produktnamn är jättevanliga, men det är inte den typen av sökningar du är ute efter nu.

Skriv in alla sökord eller sökfraser i ett Excelark som du kan bygga på med data efter hand.

Hur rankar du och dina konkurrenter?

Nu kan du stämma av vilka sökord som har flest träffar och hur bra du och dina konkurrenter rankar för varje sökning. Det gör du helt enkelt genom att göra en Google-sökning för varje sökning du listat.

Om du riktar dig enbart mot Sverige och använder svenska sökord behöver du inte fundera så mycket. Skriv ned antalet träffar och på vilken plats du och dina konkurrenter hamnar i träfflistan. Begränsa dig till mellan 5 och 10 sidor max. Det kan vara bra att spara länkarna till de webbsidor som visas i träfflistan, i alla fall för innehåll som rankar högt.

Har du en global kundbas kan du neutralisera den del av Googles algoritmer som prioriterar upp innehåll som ligger nära geografiskt genom att genomföra alla sökningar i ett inkognito-fönster. Beroende på bransch är geografi olika viktig för rankingen, så du väljer själv hur noggrann du vill vara.

Nu har du bildat dig en uppfattning om hur stor konkurrensen är för olika sökord.

Kolla av sökvolymer

Det finns många olika verktyg och system för att undersöka i vilken utsträckning olika sökningar genomförs. Om du startar ett Google Ads-konto får du tillgång till Googles Sökordsplanerare (Keyword Planner). Där kan du mata in alla dina sökord och få en uppskattning av sökvolymerna för respektive ord eller fras. Kom ihåg att ange rätt geografiskt område.

Verkar du i en mycket nischad bransch kan det hända att sökvolymerna är för små för en del av dina ord. Det är svårt att göra något åt. Ibland kan det fungera att använda engelska termer och uttryck. Om det är troligt att din målgrupp också söker på engelska, inkludera sådana sökord.

Du kan också prova att öka det geografiska området för att hitta volymer som är så stora att de trillar över gränsvärdena för vad som ger utslag i Sökordsplaneraren.

Skriv ned sökvolymerna för dina olika sökord i ditt Excel-ark.

Nu kan du se för vilka sökord det lönar sig att lägga ned tid och möda på sökmotoroptimerat innehåll av hög kvalitet

Sedan tidigare vet du hur hård konkurrensen är om olika sökord och du har det underlag du behöver för att välja rätt sökord.

3. Din sökmotoroptimerade sida

Nu är det dags att skapa innehåll som svarar mot din målgrupps behov och sökmönster. Jag jobbar alltid med ett primärt sökord/sökfras och ibland med ett eller flera sekundära sökord. Har jag hittat andra sidor som rankar högt för det primära sökordet tittar jag på vilket innehåll dessa har och sätter som mål att skriva något som är bättre.

Mycket av jobbet du har framför dig nu är hederligt gammalt skrivjobb och om du har en copywriter-bakgrund har du stor nytta av den erfarenhet du samlat och den övning du har i att skriva bra texter.

Webbsidans rubrik och de första meningarna

Använd det primära sökordet i sidans rubrik, som något av de första orden. Rubriken ska samtidigt förklara kundnyttan med din produkt.

På så sätt signalerar du tydligt att din sida handlar om sökordet och besökaren ser tydligt att du adresserar hans eller hennes problem eller behov.

Använd sedan de första meningarna, högst upp på sidan till att kärnfullt förklara hur din produkt eller tjänst löser problemet. Använd sökordet eller sökfrasen minst en gång.

Återigen är syftet dubbelt: tidig användning av ett sökord signalerar relevans till Googles algoritmer och besökare som skannar av olika sidor i jakt på användbar information kan snabbt se att du har något relevant att berätta.

Du måste helt glömma det gamla sättet att skriva på där man kom till poängen först i slutet av en text. Du har bara några få sekunder, om ens det, att fånga besökarens uppmärksamhet.

Strukturera sidans innehåll

En del av Googles bedömning av din webbsida är hur bra den är på att ge besökaren en bra upplevelse (UX – User Experience). I praktiken bör du skaffa dig vanan att:

  • Dela upp texten i lagom långa stycken.
  • Skriva enkelt och lättbegripligt, utan onödigt krångliga ord eller för många bisatser.
  • Använda underrubriker som ger läsaren en överblick över innehållet och möjlighet att hoppa till särskilt intressanta avsnitt.
  • Använda punktlistor och numrerade listor för att strukturera information.
  • Illustrera texten med 1-2 bilder eller videoklipp, utöver eventuell bannerbild.
  • Ange alt-text för bilderna.

Underrubriker som stöttar SEO

Liksom huvudrubriken har underrubriker har ett signalvärde för Google. Därför är det bra om du på ett naturligt sätt kan arbeta in viktiga sökord i dina underrubriker. Du kanske får göra avkall på dina stilistiska ambitioner ibland, men är du en duktig skribent kan du ofta hitta en bra lösning!

För att Google ska kunna tolka dina rubriknivåer rätt, använd H1 för sidans rubrik, H2 för underrubriker osv. Tycker du att texten blir för stor i storlek, ändra i formatmallen istället!

Bilder och alt-texter för sökmotoroptimering

Bildernas alt-text är till för att beskriva bildens innehåll, till exempel för den som är synskadad och använder skärmläsare som läser upp sidans innehåll. Du kan kombinera detta med att skriva en text som innehåller ett eller flera av dina sökord, för självklart är detta också något Google väger in i sin bedömning av hur relevant din sida är för en sökning.

Alt-texter är också ett väldigt bra sätt att bli synlig för de som gillar att göra bildsökningar, till exempel i jakt på en produkt med ett visst utseende.

Bilder inkluderas också ofta i ett eget avsnitt på Googles träffsida. Många slarvar fortfarande med att lägga in alt-texter så har du tur kan du få ett försprång bara genom att sköta detta snyggt.

Video och sökmotoroptimering

När det gäller video skulle jag rekommendera att du lägger ditt videoklipp på Youtube, som ju ägs av Google, och lägger ned en liten stund på att skriva en beskrivning där, som självklart fokuserar på dina sökord. När du sedan bäddar in videon på din webbsida kan Google hitta beskrivningen på Youtube och ta med den i bedömningen av din sidas relevans.

Precis som med bilder får du också chansen att synas i Youtube-avsnittet på Googles träfflista.

4. Din presentation på Google

Innan en besökare kommer till din webbsida via en sökning ska han eller hon först passera Googles träfflista, den så kallade SERP:en (Search Engine Results Page). Den har du sett här ovanför.

I träfflistan presenteras förhoppningsvis din sida tillsammans med en hel del andra sökresultat.

För att du ska få rätt personer att klicka sig vidare till just din webbsida behöver du optimera det som visas i Googles träfflista.

Det gör du genom att skriva metadata som specificerar för Google vad som ska anges som titel och beskrivning av sidan. Finns inget metadata definierat kommer Google att välja text som den tycker passar, ofta är det sidans namn som det är skrivet i webbsystemet och så mycket av de första meningarna som får plats.

Jag tycker det är mycket enklare att skriva metadata efter att jag skrivit texten för en sida. Då har du hunnit arbeta dig fram till kärnan i det budskap du vill förmedla.

För att se hur presentationerna för din hemsida ser ut just nu, skriver du in ”site:dindomän” i sökrutan på Google.

Den blå eller lila texten är sidans titel, den svartgrå är beskrivningen. Båda dessa kan du formulera själv.

Ditt primära sökord ska vara med i titeln, och gärna som ett av de första orden. Du bör också adressera kundnyttan i titeln, så att målgruppen snabbt kan se att du erbjuder information som är relevant.

Använd det begränsade utrymme som finns för sidans beskrivning till att förtydliga vad din sida handlar om och att lyfta fram eventuella stödjande argument och fördelar.

Det finns en hel del olika pluginer och tjänster som kan hjälpa dig att skriva titel och sidbeskrivning av rätt längd och som gör det enkelt att lägga in dem i webbverktyget.

Var den här artikeln användbar?

Om du tyckte att den här artikeln vad användbar, lämna gärna en kommentar eller dela den på Facebook eller LinkedIn.

Behöver du sökmotoroptimerade texter?

Ring mig på 070-852 07 55 eller skicka ett mejl till ingrid@digdo.se.

Lämna ett svar