Bättre genomslag med rätt marknadsbudskap

För att din marknadskommunikation ska bli effektiv behöver du först definiera vilket det huvudsakliga marknadsbudskapet ska vara. Marknadsbudskapet är vad du vill förmedla till blivande och befintliga kunder. Hur man sedan förmedlar det är en fråga om kanalval och utformning och det lämnar vi till en annan gång. Nu handlar det om VAD du ska säga, visa eller illustrera.

Här följer min process som jag använder för mina kunder. Den ger mig och övriga inblandade vägledning, inte bara i uppstarten av ett samarbete, utan varje gång det är dags för ett nytt projekt eller produktion – stor som liten.

 

1. Produktgenomgång

Här går vi igenom företagets produkt eller tjänst. Vad är syftet, vilka funktioner finns och hur ser försäljningsmodellen ut?

2. Service & kringtjänster

Vilken allmän servicenivå kan kunderna vänta sig? Beroende på affärsmodell finns ofta både gratistjänster och betalda konsulttjänster som förknippas med huvudprodukten. Den typen av information kan vara av stor betydelse när en ny kund väljer leverantör, men är lika ofta bra för att lägga kundernas förväntningar på rätt nivå.

3. Värderingar och affärsfilosofi

Värderingar och företagskultur finns där, oavsett om ni skrivit ned dem eller ej. Om du jobbat länge på samma ställe, eller byggt upp ditt eget företag så kanske du inte ägnar företagsvärderingarna så stor tanke till vardags. Men för en blivande kund, särskilt om ni verkar internationellt, kan skillnader i värderingar och affärskultur vara väldigt intressanta. Dessutom är det självklart viktigt att ditt externa budskap är i samklang med företagets grundvärderingar.

4. Målgruppsanalys

Vilka är målgrupperna och vilka är deras bevekelsegrunder när de fattar beslut? Det är vanligt att man har mer än en målgrupp, men ändå använder samma budskap till alla. Sluta med det. Optimera, så gott det går, budskapet för olika målgrupper.

5. Konkurrentanalys & positionering

En konkurrentanalys kan göras väldigt enkel eller omfattande och detaljerad, beroende på vilket behov man känner av att förstå skillnader och likheter med konkurrenter. En konkurrentanalys kan tydliggöra både den egna och andras positionering på marknaden och vara till nytta när man behöver differentiera sitt eget erbjudande, antingen affärsmässigt eller i kommunikationen. I sin allra enklaste form räcker det att lista upp de viktigaste skillnaderna som grund för nästa steg.

6. Försäljningsargumentation – dvs kundnytta

Vilket problem löser produkten för målgruppen? Vilka ytterligare värden tillför den? Kan vi erbjuda något som konkurrenterna saknar? Försäljningsargumenten ska listas upp separat för varje målgrupp, även om flera sammanfaller. Argumenten ska formuleras så att de fokuserar på kundnytta. En funktion är inget försäljningsargument, men värdet den tillför kunden är det.

7. Budskapet

När grundarbetet gjort är det enkelt att utforma träffsäkra marknadsbudskap, oavsett var det sedan ska spridas.

Enklare än det verkar

Känns det som en jätteprocess? Det är det oftast inte. Vi ska inte göra det märkvärdigare eller mer komplicerat än det behöver vara. Däremot undviker du att lägga pengar på hemsidor, broschyrer, annonser och mässor som ger dåligt genomslag hos målgruppen. Ett riktat och underbyggt budskap ger alltid bättre effekt oavsett format och kanal!

Vill du boka ett möte för att förbättra eller definiera ert marknadsbudskap? Ring eller e-posta mig! Som vanligt jobbar jag pragmatiskt och på en nivå som vi båda känner oss bekväma med. Målet är att dina produkter ska få den uppskattning de förtjänar på marknaden – och kanske lite till!

Lämna ett svar