Så rankar du högt på Google – enbart med hjälp av optimerat innehåll

Att ranka högt, gärna som etta, på Google står högt på önskelistan för många av mina kunder. Beroende på vad man är i för bransch är konkurrensen om höga placeringar stor. Som tur är finns det knep som gör det möjligt även för den som inte har de allra största resurserna att få en bra synlighet på Google.

Så utformar du innehåll som rankar högt på Google

Alla googlar och de som inte googlar använder Bing eller Duckduckgo som är två andra sökmotorer. Särskilt tydligt är detta inom B2B där en stor del av inköpsprocessen (kundresan) består av att söka efter olika möjliga lösningar på olika typer av problem. Den goda nyheten för den som arbetar i ett nischat segment med specialiserade lösningar är att bruset och konkurrensen blir väldigt mycket mindre. De blir enklare att rikta in sig på dem som söker efter en sådan lösning som just du erbjuder!

Men för att ranka högt på Google behöver du ändå utforma ditt innehåll med beräkning och viss baktanke. Här är tre viktiga saker att tänka på för dig som skriver och publicerar med avsikt att ranka bra på sökmotorer.

 1. Gör ämnet tydligt för Google. För att lyckas med detta behöver du bland annat:
  • Hitta rätt nyckelord
  • Använda nyckelordet i huvudrubrik och underrubriker
  • Använda nyckelordet och dess synonymer i löptexten
  • Länka till relevanta sidor, internt och externt
 2. Gör sidan lättläst. Mina favoritknep är följande:
  • Använd punktlistor och numrerade listor
  • Använd minst två bilder
  • Dela in texten i lagom korta stycken och med okomplicerad meningsbyggnad.
 3. Ge användaren vad den vill ha:
  • Skriv en text som svarar på frågan eller ger den information som söks
  • Gör texten trevlig att läsa – det ska inte märkas att den är sökmotoroptimerad

Exempel på mina resultat

Här är några exempel på vad som går att uppnå, huvudsakligen utan större ”SEO-arbete” än just optimering av själva innehållet. I huvudsak är det de tre tipsen ovan som lett till så bra resultat.

Gar-Bo, Mina kvadrat

Det kan vara svårt att hävda sig mot Beijer Bygg som har ett upparbetat arkiv av hundratals olika byggbeskrivningar, men här har vi ändå lyckats med att synas före dem på Googles träffsida, som ett ”utvalt utdrag” – och det beror på användningen av numrerade listor.

Airtours

Airtours är inte en lika stor resebyrå som jättarna Ving och Tui som har väldigt mycket större resurser att lägga på innehåll till bloggar och artiklar till hemsidan. Då gäller det att vara vassare i utformningen av det innehåll vi gör. Här har vi ett exempel på hur en punktlista ger oss en plats ovanför den första ”riktiga” träffen. Google plockar ett utdrag ur texten och publicerar den högst upp:

Qtagg

Här handlar det om ett riktigt nischat erbjudande, men ändå om en marknad värd många hundratals miljoner per år. Här handlar det om att identifiera och renodla erbjudandet så att det blir spetsigt och tydligt nog för att ranka högt. Resultatet här är vår ranking i topp, både 1:a och 2:a platsen är vår.

Lamiflex

Det här är ytterligare ett exempel på att det ibland går bra att ranka först utan mer än ett väl utformat innehåll. Man behöver bara ett bättre utformat innehåll än konkurrenterna.

Öva, prova & utvärdera för att bli bättre

Övning ger färdighet, så vill du bli duktig på den här typen av texter rekommenderar jag att du skriver mycket och ofta och att du sedan vågar titta på hur dina texter presterar. Du kan lära dig både av vad som fungerar och av det som inte är lika lyckosamt.

ny-hemsida

Hur ser sökmotoroptimerade texter ut?

Sökmotoroptimering handlar både om teknik och kommunikation

Det finns långa rapporter som beskriver vad som gör att en sida rankar högt på Google. En av mina favoriter är från Searchmetrics som analyserat stora mängder data för att komma fram till vilka parametrar som väger in, och hur mycket. Google byggde från början på en rätt simpel algoritm men numera används ett väldigt avancerad AI-liknande system, Rankbrain, för att rangordna sökresultaten för varje sökord eller sökfras. Det finns en del grundläggande tekniska krav som bör vara uppfyllda, och numera är mycket redan inbyggt i de olika system där hemsidorna skapas.

Sökmotoroptimerade texter är välstrukturerade

Mitt jobb handlar om att skriva texter som fungerar så bra som möjligt med tanke på syfte, målgrupp, ämne och sammanhang, men som också är utformade så att de gynnas av Googles algoritmer och hamnar högre upp bland sökträffarna än andra texter av samma slag. Till exempel är det bra att använda sökord man vill ranka för både i rubriker och löpande text, utan att för den skull överdriva. Överdriven användning av sökord i en text kallas key word stuffing och det blir man straffad för.

En bra SEO-text ser olika ut beroende på syftet

Texterna bör i allmänhet vara av en viss längd, men det beror också på syftet med din text eller sida. Googles algoritmer är så smarta att de skiljer på frågor där användaren vill ha ett snabbt, enkelt svar (När är mors dag?) och när syftet med sökningen är att hitta expertkunskap i ett ämne (Risker med statisk elektricitet vid industriell hantering av pulver).

Det finns också riktlinjer för hur långa meningar och hur avancerade ord som bör användas, indelning i stycken och användning av numrerade listor eller punktlistor. Allt detta handlar i grunden om att texten ska vara lätt att ta till sig, både på stor skärm och i mobilen.

Bilder och video behövs också

Användning av bilder och video spelar också in, men eftersom det är svårare att maskinellt avgöra innehållet i en bild eller videofilm är det viktigt att dessa har beskrivningar i form av metadata som Google kan tolka. Saknas alt-taggar för bilder påverkar det rankingen negativt. Samma sak gäller om det helt saknas bilder på sidan.

Skapa snygga sökträffar som lockar till klick

Sidor som ofta klickas på bland Googles sökresultat bedöms av algoritmerna som mer relevanta för sökfrasen och det förbättrar sidans framtida ranking. Därför ska man lägga lite extra omsorg på att skräddarsy den beskrivning som Google läser upp i sökträffen.

Här är ett exempel på en sökträff:

seo copy

Både den blå titeln och den svarta/mörkgrå texten nedanför den gröna länken går att skräddarsy och de behöver inte vara identiska med den titel och text som visas på själva sidan. Här har du en chans att sälja in sidan till den som söker efter något du kan erbjuda. Det är en möjlighet alla borde nyttja!

Sidor som är relevanta, intressanta och tilltalande rankar bättre

Andra saker Google tittar på är hur länge en besökare stannar på din sajt och hur många sidor han eller hon besöker. Har du en dåligt utformad sida som inte ger de svar som söks, eller som är svår att ta till sig kommer din ranking försämras. Det gäller alltså att vara relevant, intressant och tilltalande.

SEO-copy: Bra text som är lätt att hitta

En riktigt bra text balanserar det besökarna vill läsa om med det du vill ha sagt, har ett naturligt tilltal och leder läsaren vidare i tanke eller handling. Det gäller att sätta sig in i både ämnet och målgruppens drivkrafter för att lyfta fram de aspekter som är intressanta i sammanhanget, till exempel unika försäljningsargument eller saker som ger hög igenkänning. Alla webbtexter behöver dessutom vara utformade på ett sätt som gör dem enkla att hitta via Google. Det är den typen av SEO-optimerad text du får när du anlitar mig. Jag kallar det för SEO-copy.

Om du vill ha en prisuppskattning för sökmotoroptimerad text, skicka gärna ett mejl med information om vilken typ av text vad du behöver och vilket underlag som finns. Jag ger dig snabb återkoppling!

Skriva sökmotoroptimerad text

Att skapa sökmotoroptimerat innehåll

Sökmotoroptimering, SEO är bland det bästa du kan ägna dig åt i marknadsföringsväg, helt enkelt eftersom SEO-anpassat innehåll kommer att intressera din målgrupp, men är strukturerat så att Googles algoritmer också ska förstå hur bra ditt innehåll är och visa det högre upp i träfflistan.

1. Börja med kundens behov

Målgruppsanalys & kundnytta

Om du inte redan har definierat din målgrupp så börja med att göra det nu. Ibland finns fler än en målgrupp eller intressent. Skriv ned alla av vikt. Beskriv sedan vilket eller vilka problem din vara eller tjänst löser för din målgrupp och vilka övriga mervärden som finns. Gör detta för varje tjänst eller varugrupp. Det du skrivit ned är din kundnytta.

Kundnyttan ska INTE vara en beskrivning av produktens egenskaper eller funktioner. Det ska vara en beskrivning av vad produktens egenskaper innebär för den som använder den.

Exempel:

Om du säljer en dammsugare som suger tyst är det en produktegenskap.

Om du säljer en dammsugare går att använda medan barnen sover, utan att de vaknar, då har du hittat kundnyttan.

2. Välj sökord

Hur söker målgruppen?

När du har klart för dig vilket behov din produkt eller tjänst fyller för målgruppen är det dags för nästa steg. 85-90 % av alla B2B-köpare gör research på internet innan de bestämmer sig för att eventuellt kontakta ett eller flera företag med en förfrågan. De allra flesta av dessa börjar med en Google-sökning.

Lista troliga sökningar för dina olika målgrupper, eventuellt uppdelat på olika behov som dina produkter och tjänster löser. Här får du gärna vara kreativ, men behåll hela tiden kundnyttan som din kompass. Sökningar på produktnamn är jättevanliga, men det är inte den typen av sökningar du är ute efter nu.

Skriv in alla sökord eller sökfraser i ett Excelark som du kan bygga på med data efter hand.

Hur rankar du och dina konkurrenter?

Nu kan du stämma av vilka sökord som har flest träffar och hur bra du och dina konkurrenter rankar för varje sökning. Det gör du helt enkelt genom att göra en Google-sökning för varje sökning du listat.

Om du riktar dig enbart mot Sverige och använder svenska sökord behöver du inte fundera så mycket. Skriv ned antalet träffar och på vilken plats du och dina konkurrenter hamnar i träfflistan. Begränsa dig till mellan 5 och 10 sidor max. Det kan vara bra att spara länkarna till de webbsidor som visas i träfflistan, i alla fall för innehåll som rankar högt.

Har du en global kundbas kan du neutralisera den del av Googles algoritmer som prioriterar upp innehåll som ligger nära geografiskt genom att genomföra alla sökningar i ett inkognito-fönster. Beroende på bransch är geografi olika viktig för rankingen, så du väljer själv hur noggrann du vill vara.

Nu har du bildat dig en uppfattning om hur stor konkurrensen är för olika sökord.

Kolla av sökvolymer

Det finns många olika verktyg och system för att undersöka i vilken utsträckning olika sökningar genomförs. Om du startar ett Google Ads-konto får du tillgång till Googles Sökordsplanerare (Keyword Planner). Där kan du mata in alla dina sökord och få en uppskattning av sökvolymerna för respektive ord eller fras. Kom ihåg att ange rätt geografiskt område.

Verkar du i en mycket nischad bransch kan det hända att sökvolymerna är för små för en del av dina ord. Det är svårt att göra något åt. Ibland kan det fungera att använda engelska termer och uttryck. Om det är troligt att din målgrupp också söker på engelska, inkludera sådana sökord.

Du kan också prova att öka det geografiska området för att hitta volymer som är så stora att de trillar över gränsvärdena för vad som ger utslag i Sökordsplaneraren.

Skriv ned sökvolymerna för dina olika sökord i ditt Excel-ark.

Nu kan du se för vilka sökord det lönar sig att lägga ned tid och möda på sökmotoroptimerat innehåll av hög kvalitet

Sedan tidigare vet du hur hård konkurrensen är om olika sökord och du har det underlag du behöver för att välja rätt sökord.

3. Din sökmotoroptimerade sida

Nu är det dags att skapa innehåll som svarar mot din målgrupps behov och sökmönster. Jag jobbar alltid med ett primärt sökord/sökfras och ibland med ett eller flera sekundära sökord. Har jag hittat andra sidor som rankar högt för det primära sökordet tittar jag på vilket innehåll dessa har och sätter som mål att skriva något som är bättre.

Mycket av jobbet du har framför dig nu är hederligt gammalt skrivjobb och om du har en copywriter-bakgrund har du stor nytta av den erfarenhet du samlat och den övning du har i att skriva bra texter.

Webbsidans rubrik och de första meningarna

Använd det primära sökordet i sidans rubrik, som något av de första orden. Rubriken ska samtidigt förklara kundnyttan med din produkt.

På så sätt signalerar du tydligt att din sida handlar om sökordet och besökaren ser tydligt att du adresserar hans eller hennes problem eller behov.

Använd sedan de första meningarna, högst upp på sidan till att kärnfullt förklara hur din produkt eller tjänst löser problemet. Använd sökordet eller sökfrasen minst en gång.

Återigen är syftet dubbelt: tidig användning av ett sökord signalerar relevans till Googles algoritmer och besökare som skannar av olika sidor i jakt på användbar information kan snabbt se att du har något relevant att berätta.

Du måste helt glömma det gamla sättet att skriva på där man kom till poängen först i slutet av en text. Du har bara några få sekunder, om ens det, att fånga besökarens uppmärksamhet.

Strukturera sidans innehåll

En del av Googles bedömning av din webbsida är hur bra den är på att ge besökaren en bra upplevelse (UX – User Experience). I praktiken bör du skaffa dig vanan att:

 • Dela upp texten i lagom långa stycken.
 • Skriva enkelt och lättbegripligt, utan onödigt krångliga ord eller för många bisatser.
 • Använda underrubriker som ger läsaren en överblick över innehållet och möjlighet att hoppa till särskilt intressanta avsnitt.
 • Använda punktlistor och numrerade listor för att strukturera information.
 • Illustrera texten med 1-2 bilder eller videoklipp, utöver eventuell bannerbild.
 • Ange alt-text för bilderna.

Underrubriker som stöttar SEO

Liksom huvudrubriken har underrubriker har ett signalvärde för Google. Därför är det bra om du på ett naturligt sätt kan arbeta in viktiga sökord i dina underrubriker. Du kanske får göra avkall på dina stilistiska ambitioner ibland, men är du en duktig skribent kan du ofta hitta en bra lösning!

För att Google ska kunna tolka dina rubriknivåer rätt, använd H1 för sidans rubrik, H2 för underrubriker osv. Tycker du att texten blir för stor i storlek, ändra i formatmallen istället!

Bilder och alt-texter för sökmotoroptimering

Bildernas alt-text är till för att beskriva bildens innehåll, till exempel för den som är synskadad och använder skärmläsare som läser upp sidans innehåll. Du kan kombinera detta med att skriva en text som innehåller ett eller flera av dina sökord, för självklart är detta också något Google väger in i sin bedömning av hur relevant din sida är för en sökning.

Alt-texter är också ett väldigt bra sätt att bli synlig för de som gillar att göra bildsökningar, till exempel i jakt på en produkt med ett visst utseende.

Bilder inkluderas också ofta i ett eget avsnitt på Googles träffsida. Många slarvar fortfarande med att lägga in alt-texter så har du tur kan du få ett försprång bara genom att sköta detta snyggt.

Video och sökmotoroptimering

När det gäller video skulle jag rekommendera att du lägger ditt videoklipp på Youtube, som ju ägs av Google, och lägger ned en liten stund på att skriva en beskrivning där, som självklart fokuserar på dina sökord. När du sedan bäddar in videon på din webbsida kan Google hitta beskrivningen på Youtube och ta med den i bedömningen av din sidas relevans.

Precis som med bilder får du också chansen att synas i Youtube-avsnittet på Googles träfflista.

4. Din presentation på Google

Innan en besökare kommer till din webbsida via en sökning ska han eller hon först passera Googles träfflista, den så kallade SERP:en (Search Engine Results Page). Den har du sett här ovanför.

I träfflistan presenteras förhoppningsvis din sida tillsammans med en hel del andra sökresultat.

För att du ska få rätt personer att klicka sig vidare till just din webbsida behöver du optimera det som visas i Googles träfflista.

Det gör du genom att skriva metadata som specificerar för Google vad som ska anges som titel och beskrivning av sidan. Finns inget metadata definierat kommer Google att välja text som den tycker passar, ofta är det sidans namn som det är skrivet i webbsystemet och så mycket av de första meningarna som får plats.

Jag tycker det är mycket enklare att skriva metadata efter att jag skrivit texten för en sida. Då har du hunnit arbeta dig fram till kärnan i det budskap du vill förmedla.

För att se hur presentationerna för din hemsida ser ut just nu, skriver du in ”site:dindomän” i sökrutan på Google.

Den blå eller lila texten är sidans titel, den svartgrå är beskrivningen. Båda dessa kan du formulera själv.

Ditt primära sökord ska vara med i titeln, och gärna som ett av de första orden. Du bör också adressera kundnyttan i titeln, så att målgruppen snabbt kan se att du erbjuder information som är relevant.

Använd det begränsade utrymme som finns för sidans beskrivning till att förtydliga vad din sida handlar om och att lyfta fram eventuella stödjande argument och fördelar.

Det finns en hel del olika pluginer och tjänster som kan hjälpa dig att skriva titel och sidbeskrivning av rätt längd och som gör det enkelt att lägga in dem i webbverktyget.

Var den här artikeln användbar?

Om du tyckte att den här artikeln vad användbar, lämna gärna en kommentar eller dela den på Facebook eller LinkedIn.

Behöver du sökmotoroptimerade texter?

Ring mig på 070-852 07 55 eller skicka ett mejl till ingrid@digdo.se.

ny-hemsida

8 saker du inte vet att du ska be webbyrån göra

När företaget behöver en ny hemsida kontaktar de flesta en webbyrå. Högt upp på mångas önskelista står en fräschare design och ett mer uppdaterat innehåll. När man sedan träffar webbyrån handlar allt om det. Och om priset, förstås. Men det finns saker du bör fråga om, saker som du förmodligen inte känner till att de existerar.

Flera av punkterna nedan handlar om att få bra synlighet, dvs att hamna högt bland sökresultaten när någon söker efter varor eller tjänster som dina (sökmotoroptimering eller SEO). Men det finns också knep som gör att du får mer för utvecklingspengarna och en hemsida som är enklare att underhålla.

Se till att du lyfter de här frågorna med din webbyrå. En del av det som har med sökmotoroptimering att göra kräver att innehållet är på plats på nya hemsidan och det är dessa punkter som det slarvas mest med. Se därför till att ha en plan eller checklista där de finns med. Följ upp att allt blir gjort – inte bara det som syns för en besökare (eller chefen).

1. Lägga in metadata för alla sidor

Oj, som det slarvas med detta. Mest för att sidinnehållet ju oftast läggs in när webbutvecklarna redan är klara med sitt jobb och börjat med något annat projekt. Metadata  är din chans att specificera vad som visas om sidan i Googles sökresultat. Både den blå titelraden och den svarta texten med beskrivningen hämtas från sidans metadata. Finns inget metadata visar Google sidans titel och oftast en bit av det första textstycket på sidan och det är inte alls säkert att det blir optimalt.

seo copy

Se istället till att den titel och beskrivning som visas verkligen säljer in din sida och ger den som söker efter information en bra anledning att klicka sig vidare till just din sida.

2. Optimera bilder & fylla i metadata

Jag ska inte säga att det ofta slarvas med optimering av bilder, men visst förekommer det att onödigt stora bildfiler ligger uppe i onödan. Något det däremot slarvas oerhört med är att lägga in metadata för bilderna. Metadata är bland annat titel och alt-text. Alt-texten är vad som visas om du skulle stänga av bildvisning i din webbläsare och den används också för syntolkning. Självklart läser Google också av detta metadata och använder det som en faktor för att bestämma sidans ranking för olika sökningar. Även filnamn och bildtext kan användas.

Om du har en flerspråkig hemsida där samma bilder används för alla språk så lägger du in metadata skrivet på det språk som är viktigast.

3. Rich snippets

Om du har provat googla på en maträtt någon gång har du säkert sett att nästan alla recept får med en bild i sökresultatet. Det är för att Google förstår att vi gärna vill se en bild och den som byggt sidan bemödat sig om att märka upp informationen på rätt sätt. Har du särskilt viktiga sidor på din hemsida där en rich snippet skulle passa så kan du göra samma sak där. Det finns inga garantier för vad Google kommer att visa, men det går i alla fall att skapa rätt förutsättningar.

rich-snippet-exempel

4. Koppla Google Analytics och Search Console

För att det ska gå att se hur många besökare du har på hemsidan, var de finns och vilket innehåll som är populärast behöver man lägga in en spårningskod för Google Analytics. Tyvärr går det inte längre att se i Analytics vilka sökord dina besökare använt för att komma till din sida. Vill du veta vad dina presumtiva kunder vill köpa eller veta behöver du ha Google Search Console aktiverat för hemsidan och gärna kopplat till Analytics.

5. Webbhotell/drift och https (säkerhetscertifikat)

Det finns olika typer av webbhotell. Billigast är att ligga på en server som delas med andra, bäst är att ligga på en egen server med någon form av övervakning som larmar om hemsidan av någon anledning går ned. Du bör ha diskussionen med webbyrån om vad som är mest lämpligt redan tidigt. Priserna och servicen varierar kraftigt.

Att ha ett säkerhetscertifikat har blivit viktigt först på senare tid. Om din sida rankar lika bra som din konkurrent för en viss sökterm och konkurrenten har ett säkerhetscertifikat, men inte du, då kommer du att bli nedputtad och hamna längre ned bland sökresultaten. Dessutom finns anitvirusprogram som visar fula varningar eller i värsta fall blockerar sidor utan giltigt sökerhetscertifikat. Avskräck inte besökare och kunder i onödan!

6. Språkhantering med kopplade sidor

Om du planerar för en flerspråkig hemsida, se till att du får en smidig hantering där det både är enkelt att lägga in översättningar och som ger användare möjlighet att växla språk utan att för den skull kastas tillbaka till förstasidan varje gång.

7. Använda ett befintligt WordPress-tema

Det går att kapa mycket tid både i design och utveckling genom att anpassa en befintlig mall. De flesta nya hemsidor utvecklas i WordPress och där finns det hundratusentals så kallade teman som kostar några tiotals dollar att köpa. För det får du flera olika mallsidor, redan integrerade pluginer för extra funktioner och möjlighet att anpassa färger, typsnitt mm. Om du väljer ett tema som har många användare och bra recensioner kan du känna dig trygg med att det kommer att uppdateras och finnas kvar i många år.

Det här är ofta ett kostnadseffektivt sätt att få en snygg hemsida med många funktioner. Nästan allting går sedan att anpassa för en duktig webbutvecklare.

8. Integrera sociala medier istället för nyheter

Du vet den där nyhetsfunktionen som är så jobbig att hålla uppdaterad? Du kan skippa den. Om du redan använder Facebook, Instagram eller kanske Twitter kan du istället för nyheter visa dina senaste poster därifrån på hemsidan. Då slipper du lägga ut samma nyhet på två eller fler ställen.

Be webbyrån visa dig olika alternativ.

Läs mer om webbutveckling på sidan Ny hemsida, enkelt & tryggt.

SEO-länkar

Ett gäng bra SEO-länkar

En samling länkar om sökmotoroptimering som fylls på allt eftersom jag ramlar över artiklar jag själv tycker är intressanta och användbara.

SEO-trender

How Important Is SEO in 2018? 4 Trends That Suggest Big Changes – Search Engine Journal

Google snippets

Google Now Recommends Longer Meta Descriptions For New Longer Snippets – Search Engine Round Table

Google SERP (sökresultatssida)

What the SERPs Will Look Like in 2018 – Neil Patel

SEO-copy

SEO Copywriting Can Make or Break your Website – Ignite Visibility

Google Featured Snippets

How to optimize for Google Featured Snippets – Moz
OK, Google, How do I Optimize my Content for  Featured Snippets? – Content Marketing Institute

Bättre genomslag med rätt marknadsbudskap

För att din marknadskommunikation ska bli effektiv behöver du först definiera vilket det huvudsakliga marknadsbudskapet ska vara. Marknadsbudskapet är vad du vill förmedla till blivande och befintliga kunder. Hur man sedan förmedlar det är en fråga om kanalval och utformning och det lämnar vi till en annan gång. Nu handlar det om VAD du ska säga, visa eller illustrera.

Här följer min process som jag använder för mina kunder. Den ger mig och övriga inblandade vägledning, inte bara i uppstarten av ett samarbete, utan varje gång det är dags för ett nytt projekt eller produktion – stor som liten.

 

1. Produktgenomgång

Här går vi igenom företagets produkt eller tjänst. Vad är syftet, vilka funktioner finns och hur ser försäljningsmodellen ut?

2. Service & kringtjänster

Vilken allmän servicenivå kan kunderna vänta sig? Beroende på affärsmodell finns ofta både gratistjänster och betalda konsulttjänster som förknippas med huvudprodukten. Den typen av information kan vara av stor betydelse när en ny kund väljer leverantör, men är lika ofta bra för att lägga kundernas förväntningar på rätt nivå.

3. Värderingar och affärsfilosofi

Värderingar och företagskultur finns där, oavsett om ni skrivit ned dem eller ej. Om du jobbat länge på samma ställe, eller byggt upp ditt eget företag så kanske du inte ägnar företagsvärderingarna så stor tanke till vardags. Men för en blivande kund, särskilt om ni verkar internationellt, kan skillnader i värderingar och affärskultur vara väldigt intressanta. Dessutom är det självklart viktigt att ditt externa budskap är i samklang med företagets grundvärderingar.

4. Målgruppsanalys

Vilka är målgrupperna och vilka är deras bevekelsegrunder när de fattar beslut? Det är vanligt att man har mer än en målgrupp, men ändå använder samma budskap till alla. Sluta med det. Optimera, så gott det går, budskapet för olika målgrupper.

5. Konkurrentanalys & positionering

En konkurrentanalys kan göras väldigt enkel eller omfattande och detaljerad, beroende på vilket behov man känner av att förstå skillnader och likheter med konkurrenter. En konkurrentanalys kan tydliggöra både den egna och andras positionering på marknaden och vara till nytta när man behöver differentiera sitt eget erbjudande, antingen affärsmässigt eller i kommunikationen. I sin allra enklaste form räcker det att lista upp de viktigaste skillnaderna som grund för nästa steg.

6. Försäljningsargumentation – dvs kundnytta

Vilket problem löser produkten för målgruppen? Vilka ytterligare värden tillför den? Kan vi erbjuda något som konkurrenterna saknar? Försäljningsargumenten ska listas upp separat för varje målgrupp, även om flera sammanfaller. Argumenten ska formuleras så att de fokuserar på kundnytta. En funktion är inget försäljningsargument, men värdet den tillför kunden är det.

7. Budskapet

När grundarbetet gjort är det enkelt att utforma träffsäkra marknadsbudskap, oavsett var det sedan ska spridas.

Enklare än det verkar

Känns det som en jätteprocess? Det är det oftast inte. Vi ska inte göra det märkvärdigare eller mer komplicerat än det behöver vara. Däremot undviker du att lägga pengar på hemsidor, broschyrer, annonser och mässor som ger dåligt genomslag hos målgruppen. Ett riktat och underbyggt budskap ger alltid bättre effekt oavsett format och kanal!

Vill du boka ett möte för att förbättra eller definiera ert marknadsbudskap? Ring eller e-posta mig! Som vanligt jobbar jag pragmatiskt och på en nivå som vi båda känner oss bekväma med. Målet är att dina produkter ska få den uppskattning de förtjänar på marknaden – och kanske lite till!

5 tips för att ta en snygg profilbild med mobilen (och Snapchat eller Instagram)

En bra profilbild är bra att ha i alla sociala medier, men särskilt viktig att ha om du vill profilera dig i professionella sammanhang, till exempel på LinkedIn eller Twitter. Som tur är behöver du inte gå till en professionell fotograf för foton. Du har allt du behöver i mobilen.

Det går bra att använda den vanliga kamera-appen, men använder du Instagram Stories eller ännu hellre Snapchat får du tillgång till filter och linser som kan göra din bild ännu bättre. Jag som är ganska fåfäng föredrar Snapchat.

Så här gör du:

1. Get dressed for success

Klä dig som du skulle göra för ett kundmöte eller en mässa där du representerar ditt företag. Vill du ha en bild som fungerar i många år, undvik alltför trendiga eller säsongsbetonade kläder.

Även om du bör satsa på en närbild, tänk på bakgrunden så att den inte är alltför rörig eller visar något av för privat karaktär (leksaker, smutstvätt etc.).

 

IMG_7630.JPG

Privat

 

IMG_7634.JPG

Jobb

2. Ljuset

Undvik allmänbelysning ovanifrån eller ljus som kommer från ena sidan. Det är bara osmickrande. Sträva efter mjukt ljus rakt framifrån. Att stå framför ett fönster i dagsljus är det absolut enklaste.

IMG_7638.JPG

Dåligt ljus

IMG_7642.JPG

Bättre ljus

 

3. Blicken

Om du tar bilden själv kommer du att vara nära kameran/mobilen. Tänk på var du fäster blicken. Titta inte på din egen bild på skärmen, utan in i mobilens kamera. Då kommer den som tittar på din bild uppleva ögonkontakt.

IMG_7644.JPG

Ingen ögonkontakt

IMG_7645.JPG

Ögonkontakt

4. Håll kameran i bra vinkel

De flesta mobilkameror är vidvinkliga och därför förvrids bilder tagna på nära håll. Objekt närmast kameran kommer att relativt sett förstoras. Vill du undvika stor näsa eller onaturligt bred käke så experimentera med hur du håller kameran tills du hittar något som passar dina anletsdrag. Jag tycker att min bästa vinkel är lite ovanifrån. När du hittat en bra vinkel kan du ta din bild.

IMG_7650.JPG

Osmickrande vinkel

IMG_7654.JPG

Bättre vinkel

5. Filter

Ett filter kan jämna ut hudtonen och sudda bort oönskade skuggor. I både Snapchat och Instagram applicerar du filter efter att bilden är tagen, genom att svepa från höger till vänster med fingret. Svep ytterligare gånger för att bläddra igenom de olika filtren. Det första filtret i Snapchat är min favorit för det ljusar upp utan att ändra färgtonen.

IMG_7654.JPG

Utan filter

IMG_7655.JPG

Med filter

I de flesta fall är du klar här. Tryck på Spara-ikonen för att spara din bild till kamerarullen.

6. För de fåfänga (ni andra hoppar till nästa steg)

Vill du ha extra hjälp att se snyggt symmetrisk ut? Då kan du använda Snapchats ”snygglins” som är en av de permanenta linserna. Tryck lätt en gång på skärmen innan du knäpper din selfie. Det aktiverar linserna. Bläddra tills du hittar den här ikonen.

snapchat_facetune.jpg

Den här linsen fixar dina anletsdrag så att de blir lite mer klassiskt tilltalande och lägger dessutom på en lätt solbränna. (Just solbrännan passar inte mig som är väldigt ljus i hyn, så jag brukar neutralisera den med ett uppljusande filter efteråt.)

IMG_7655.JPG

Utan lins

IMG_7658.JPG

Med lins

IMG_7659.JPG

Med lins + filter

När linsen är igång, följ stegen ovan: Ljuset, blicken, vinkeln – och om du vill ett filter.

7. Klart!

När du har din färdiga profilbild ladda upp den på alla sociala konton du har. Att ha samma bild överallt förenklar för de som vill följa eller lägga till dig i nya nätverk eftersom de slipper fundera på om du är samma Ingrid Andersson som den Ingrid Andersson de redan följer på LinkedIn osv.

IMG_7630.JPG IMG_7638.JPG IMG_7655.JPG

Vill dina kunder inte ha din reklam? Prova att ge dem något annat!

Ibland är det svårt att nå fram med sitt budskap till den tänkta målgruppen. Det är helt enkelt svårt att nå fram genom dagens informations- och reklambrus. Prova då att vända på perspektivet och göra något helt annat! Sätt dina kunders intressen i fokus och testa något av tipsen nedan.

1.     Hjälp dem att lösa ett problem

Ta upp en vanlig problematik dina kunder möter i sammanhang där dina produkter eller tjänster används. Berätta hur man kan lösa problemet och visa olika exempel. Säljer du gipsskivor? Visa hur man kan räta upp en gammal krokig vägg så att den randiga tapeten ser bra ut.

2.     Berätta något som de har nytta av

Visa en ofta förbisedd funktion i din produkt och hur den kan vara till nytta – eller berätta något som förenklar uppgifter som är relaterade till din produkt eller tjänst. Säljer du bergvärmepumpar? Berätta hur man enklast söker tillstånd för borrning. Säljer du resväskor? Dela dina bästa packningstips eller berätta var man enklast hittar information om pass- och visumregler för olika länder.

3.     Visa hur andra kunder gör

Det är intressant att se hur andra löser arbetsuppgifter som liknar de man själv har. Bilder från installationer visar både produktval, konfigurationer och hur man anpassat sig till befintliga förutsättningar. Maskiner i användning visar hur bearbetningsprocesser är uppbyggda och användning av verktyg och tillval man själv kanske inte tänkt på. Alldeles oavsett bransch är det alltid roligt att se hur andra gör! Varför skulle vi annars titta på matlagningsprogram och gör-det-själv-program på TV?

Oavsett vilken typ av innehåll du väljer att ta fram, se till att hålla en saklig ton och se upp med att bli för ”reklamig”. Reklam var ju just det din målgrupp ville undvika.

När du är färdig kan du publicera din artikel eller video på företagets hemsida, göra ett separat e-postutskick eller inkludera den i ordinarie nyhetsbrev och lägga ut länkar på LinkedIn och Facebook. Gör en anpassad variant som passar att publicera i branschtidningar.

Följ upp och använd den information du får

Det finns verktyg för att följa upp nästan vad som helst när det gäller digital marknadsföring. Det kan vara populäraste ämnen, vilka länkar en person klickat på, vem som öppnat ett utskick osv. Bestäm dig för vad du vill följa upp och hur.

Rätt information innebär att du kan ta fram mer innehåll som din målgrupp uppskattar, men också att du kan anpassa säljsamtal och utskick beroende på vad en enskild kund är mest intresserad av.

Är det här verkligen marknadsföring?

Ja, det är det, men den skiljer sig från traditionell marknadskommunikation genom att utgå från målgruppen och målgruppens behov istället för företagets. Det kallas content marketing och har blivit ett populärt alternativ och komplement till annonsering och andra traditionella marknadsföringsformat.

Läs mer om Content Marketing här:

Vad är skillnaden på content marketing och vanlig marknadsföring?
Var hittar man innehållet till sin content marketing?
För vem passar content marketing?


Vill du ha hjälp att komma igång? Kontakta mig på telefon 070-852 07 55 eller e-post ingrid@digdo.se.

 

För vem passar content marketing?

Content marketing fungerar för de allra flesta företag, men det är enklare att implementera och lyckas med content marketing i nischade branscher och för företag med en skalbar affärsmodell som redan satsar på värdebaserad försäljning och erbjuder kunderna en hög servicenivå.

Stämmer flera av dessa kriterier in på ditt företag kommer en content marketingstrategi att ligga i linje med företagskulturen och befintliga värderingar, vilket minskar behovet av det förändring- och förankringssarbete som behöver göras.

Skalbar affärsmodell

En skalbar affärsmodell innebär att det finns en repeterbarhet i leveransen till kund. Ett typexempel är tillverkande industri som jobbar med serietillverkning. Om många kunder använder samma eller snarlika produkter för fylla likartade behov kommer det innehåll du producerar vara relevant för de allra flesta i din målgrupp och du får större utväxling på den tid som investeras i innehållsproduktion.

Nischade branscher

I nischade branscher är informationsbruset lägre och du konkurrerar med färre hemsidor om bra ranking på Google, bloggprenumeranter och följare på sociala medier – men framförallt är det lättare att uppnå expertstatus i ett smalare ämnesområde. Du behöver inte lägga fullt så mycket tid på research och egen kompetensutvckling när ett ämne är någorlunda överblickningsbart.

Värdebaserad försäljningsmodell

Content marketing är svårare att lyckas med om ditt företags främsta försäljningstaktik är att i varje situation vara den som erbjuder lägst pris. För företag av den typen passar klassisk utbudsannonsering bättre. Om ditt företag istället säljer genom att argumentera för de extra värden som er produkt eller tjänst erbjuder jämfört med billigare alternativ, då passar content marketing väl in.

Dyra eller komplexa produkter/tjänster

Ju dyrare eller mer komplex varan eller tjänsten är, desto viktigare är det vem man köper den av och att man har förtroende för leverantören. Content marketing passar utmärkt för att bygga varumärke och förtroende för kompetensen inom en organisation. Ju oftare en beslutsfattare och dennes rådgivare varit exponerad för ditt varumärke i samband med bra och relevant innehåll, desto troligare att ett inköpsbeslut går i er riktning – förutsatt att ni kan leverera enligt önskemål förstås!

Hög servicenivå

Content marketing handlar i mångt och mycket om att erbjuda en kringservice i form av information och problemlösning under processen som leder fram till ett köpbeslut. Om din organisation redan värdesätter god kundservice och bra bemötande under försäljning och efterservice kommer content marketing bara att vara en naturlig förlängning av en etablerad mentalitet.

Summering

Content marketing är enklast att införa och lyckas med för företag som uppfyller flera av kriterierna:

 • Skalbar affärsmodell
 • Nischad bransch
 • Värdebaserad försäljning
 • Dyra eller komplexa varor eller tjänster
 • Hög servicenivå

Och om ditt företag inte stämmer in på beskrivningen ovan? Då kan content marketing fortfarande vara slagkraftigt, men det kan kräva lite mer under själva införandet och kanske tar det längre tid innan ni kan se full effekt. Förmodligen behöver ni ta hjälp för att undvika onödiga felsteg på vägen.

Läs mer

Läs också Vad är skillnaden på content marketing och vanlig marknadsföring? och Var hittar man innehållet till sin content marketing?

Jag vill också rekommendera den här utmärkta artikeln av Neil Patel: This is How You Create Incredible Content for ‘Dull’ Industries.


Vill du ha hjälp att komma igång med content marketing? Kontakta mig så bokar vi ett möte.

 

 

Därför fungerar Facebook för B2B

Vid tre tillfällen har Facebook överraskat mig. Kanske fattar jag långsamt, men när man jobbar med B2B-marknadsföring är det inte säkert att man ens överväger att använda social medier. Gör man det, så är LinkedIn den kanal alla förutsätter ska vara förstahandsvalet för ett seriöst företag (och vem är inte det?).

Jag vet nu att jag hade fel i mina förutfattade meningar. Facebook borde vara en självklarhet i marknadsmixen, även för utpräglade B2B-företag. Detta är anledningarna:

Alla är på Facebook

IIS ger varje år ut en rapport som heter Svenskarna och internet. Jobbar man helt eller delvis med den svenska marknaden är det en mycket intressant läsning. Här går att utläsa bland annat följande:

52% av svenskarna använder Facebook dagligen, 71% någon gång (SOI 2016)

2% av svenskarna använder LinkedIn dagligen, 26% någon gång (SOI 2016)

Bland industriföretag hävdas det ofta att målgruppen ”inte finns” på sociala medier och kanske är det sant att kulturen i traditionellt industriella branscher inte kräver att man är ”först med det nya”, men sociala medier är inte precis nya längre utan etablerade forum.

Om människorna i din målgrupp hör till de som genomsnitt tar till sig nymodigheter senare, så har du större chans att träffa dem på Facebook än på andra sociala nätverk.

Titta en gång till på siffrorna och fundera på vad de betyder för dig.

Mobiltrenden

Andelen mobilsurfande fortsätter att öka i rasande fart. Det finns rasande tydlig statistik på det också. Annars räcker det med att observera sig själv och omgivningen.

Fundera nu på hur många av alla Facebook-användare du känner som har appen installerad på sin smartphone. Förmodligen de allra flesta.

För ett år sedan hade Facebook 1,09 miljarder användare per månad och 989 miljoner av dessa använde Facebook via mobilen. Källa.

Försök gissa hur många du känner som har LinkedIn-appen installerad på samma mobil. Hur många öppnar den varje dag eller ens varje vecka?

LinkedIn hade vid ungefär samma tidpunkt 100 miljoner aktiva användare per månad. Källa. Av dem var det 59% eller 59 miljoner som använde mobilen. Källa.

fb-vs-li FB-vs-LI-mobil.png

För några år sedan var jag på en stor mässa i Tyskland. Företagets Tvitterkonto hade dåligt med följare och jag tänkte att LinkedIn var plattformen där vi som B2B-företag skulle kommunicera kring vår närvaro. Ojoj, så fel jag hade!

Det visade sig redan efter några timmar att det var på Facebook vi hade vår publik. De flesta hade ju rest dit, använde mobilen för att åtminstone hantera jobbmejlen och där i fickan fanns också Facebook.

Jag lovar att ju större del mobiltrafik du har till din webbplats desto större del av den sociala trafiken kommer från just Facebook. LinkedIn med sina olika mobilappar har inte riktigt lyckats slå mobilt.

 

Geografiska skillnader

I Sverige kanske vi ser på Facebook som lite för ”oseriöst” eller personligt för att använda i affärssammanhang. Det är på inget sätt något som nödvändigtvis gäller överallt.

Jag fick en mindre chock den gången jag först började sprida content via sociala medier och upptäckte att det ramlade in förfrågningar om prislistor, produktspecifikationer och partnerskap via Facebook. Det gällde främst länder i Sydamerika och till viss del länder i Asien.

Det är sant att LinkedIn finns i stort sett alla länder, men det har starkast fäste i Nordamerika och Europa. I den traditionella västvärlden vill vi väldigt gärna särskilja arbete och privatliv på ett sätt som inte nödvändigtvis gäller överallt.

I Sydamerika och i Asien (utanför Kina) är det normalt att kommunicera i affärssammanhang via Facebook. B2B-företag har många följare på Facebook och för många är det en naturlig kanal för frågor, erbjudanden och diskussion.

Personliga relationer i nischade branscher

I nischade branscher är affärsrelationer lite av nöden långvariga och personliga. Människor byter inte jobb lika ofta och gör man det är det inte sällan inom den bransch där man redan investerat så många år. Det är naturligt för ”affärsbekanta” att vara vänner på Facebook och umgås under lite mer informella former vid sidan av rena affärsdiskussioner.

Det betyder att ditt företags anställda troligen har en hel del Facebookvänner som faller inom din målgrupp. När de gillar eller delar företagets inlägg (eller något annat branschrelaterat) kommer det att spridas till rätt personer via ”vänner”, något som ökar sannolikheten att de ska vara öppna för budskapet.

Tänk dock på vilken typ av innehåll dina anställda med äran i behåll är villiga att dela med sina vänner och bekanta. Kräv inte att de ska exploatera sitt nätverk för att sprida påträngande säljbudskap. Skapa innehåll de kan dela med stolthet. Det här är en del i det som kallas Content Marketing och om det kan du läsa mer i Vad är skillnaden på content marketing och vanlig marknadsföring?

Sammanfattning

 • ”Alla” är på Facebook
 • Mobiltrenden gynnar Facebook som kanal
 • Globalt sett är Facebook en mer accepterad B2B-kanal
 • Facebook drar nytta av personliga relationer, särskilt i mer nischade brancher

Inget företag, oavsett bransch, bör avfärda Facebook som kommunikationskanal utan att faktiskt prova den först.


Vill du veta mer om hur B2B-företag kan använda sociala medier? Tveka inte att kontakta mig.