Skriva sökmotoroptimerad text

Att skapa sökmotoroptimerat innehåll

Sökmotoroptimering, SEO är bland det bästa du kan ägna dig åt i marknadsföringsväg, helt enkelt eftersom SEO-anpassat innehåll kommer att intressera din målgrupp, men är strukturerat så att Googles algoritmer också ska förstå hur bra ditt innehåll är och visa det högre upp i träfflistan.

1. Börja med kundens behov

Målgruppsanalys & kundnytta

Om du inte redan har definierat din målgrupp så börja med att göra det nu. Ibland finns fler än en målgrupp eller intressent. Skriv ned alla av vikt. Beskriv sedan vilket eller vilka problem din vara eller tjänst löser för din målgrupp och vilka övriga mervärden som finns. Gör detta för varje tjänst eller varugrupp. Det du skrivit ned är din kundnytta.

Kundnyttan ska INTE vara en beskrivning av produktens egenskaper eller funktioner. Det ska vara en beskrivning av vad produktens egenskaper innebär för den som använder den.

Exempel:

Om du säljer en dammsugare som suger tyst är det en produktegenskap.

Om du säljer en dammsugare går att använda medan barnen sover, utan att de vaknar, då har du hittat kundnyttan.

2. Välj sökord

Hur söker målgruppen?

När du har klart för dig vilket behov din produkt eller tjänst fyller för målgruppen är det dags för nästa steg. 85-90 % av alla B2B-köpare gör research på internet innan de bestämmer sig för att eventuellt kontakta ett eller flera företag med en förfrågan. De allra flesta av dessa börjar med en Google-sökning.

Lista troliga sökningar för dina olika målgrupper, eventuellt uppdelat på olika behov som dina produkter och tjänster löser. Här får du gärna vara kreativ, men behåll hela tiden kundnyttan som din kompass. Sökningar på produktnamn är jättevanliga, men det är inte den typen av sökningar du är ute efter nu.

Skriv in alla sökord eller sökfraser i ett Excelark som du kan bygga på med data efter hand.

Hur rankar du och dina konkurrenter?

Nu kan du stämma av vilka sökord som har flest träffar och hur bra du och dina konkurrenter rankar för varje sökning. Det gör du helt enkelt genom att göra en Google-sökning för varje sökning du listat.

Om du riktar dig enbart mot Sverige och använder svenska sökord behöver du inte fundera så mycket. Skriv ned antalet träffar och på vilken plats du och dina konkurrenter hamnar i träfflistan. Begränsa dig till mellan 5 och 10 sidor max. Det kan vara bra att spara länkarna till de webbsidor som visas i träfflistan, i alla fall för innehåll som rankar högt.

Har du en global kundbas kan du neutralisera den del av Googles algoritmer som prioriterar upp innehåll som ligger nära geografiskt genom att genomföra alla sökningar i ett inkognito-fönster. Beroende på bransch är geografi olika viktig för rankingen, så du väljer själv hur noggrann du vill vara.

Nu har du bildat dig en uppfattning om hur stor konkurrensen är för olika sökord.

Kolla av sökvolymer

Det finns många olika verktyg och system för att undersöka i vilken utsträckning olika sökningar genomförs. Om du startar ett Google Ads-konto får du tillgång till Googles Sökordsplanerare (Keyword Planner). Där kan du mata in alla dina sökord och få en uppskattning av sökvolymerna för respektive ord eller fras. Kom ihåg att ange rätt geografiskt område.

Verkar du i en mycket nischad bransch kan det hända att sökvolymerna är för små för en del av dina ord. Det är svårt att göra något åt. Ibland kan det fungera att använda engelska termer och uttryck. Om det är troligt att din målgrupp också söker på engelska, inkludera sådana sökord.

Du kan också prova att öka det geografiska området för att hitta volymer som är så stora att de trillar över gränsvärdena för vad som ger utslag i Sökordsplaneraren.

Skriv ned sökvolymerna för dina olika sökord i ditt Excel-ark.

Nu kan du se för vilka sökord det lönar sig att lägga ned tid och möda på sökmotoroptimerat innehåll av hög kvalitet

Sedan tidigare vet du hur hård konkurrensen är om olika sökord och du har det underlag du behöver för att välja rätt sökord.

3. Din sökmotoroptimerade sida

Nu är det dags att skapa innehåll som svarar mot din målgrupps behov och sökmönster. Jag jobbar alltid med ett primärt sökord/sökfras och ibland med ett eller flera sekundära sökord. Har jag hittat andra sidor som rankar högt för det primära sökordet tittar jag på vilket innehåll dessa har och sätter som mål att skriva något som är bättre.

Mycket av jobbet du har framför dig nu är hederligt gammalt skrivjobb och om du har en copywriter-bakgrund har du stor nytta av den erfarenhet du samlat och den övning du har i att skriva bra texter.

Webbsidans rubrik och de första meningarna

Använd det primära sökordet i sidans rubrik, som något av de första orden. Rubriken ska samtidigt förklara kundnyttan med din produkt.

På så sätt signalerar du tydligt att din sida handlar om sökordet och besökaren ser tydligt att du adresserar hans eller hennes problem eller behov.

Använd sedan de första meningarna, högst upp på sidan till att kärnfullt förklara hur din produkt eller tjänst löser problemet. Använd sökordet eller sökfrasen minst en gång.

Återigen är syftet dubbelt: tidig användning av ett sökord signalerar relevans till Googles algoritmer och besökare som skannar av olika sidor i jakt på användbar information kan snabbt se att du har något relevant att berätta.

Du måste helt glömma det gamla sättet att skriva på där man kom till poängen först i slutet av en text. Du har bara några få sekunder, om ens det, att fånga besökarens uppmärksamhet.

Strukturera sidans innehåll

En del av Googles bedömning av din webbsida är hur bra den är på att ge besökaren en bra upplevelse (UX – User Experience). I praktiken bör du skaffa dig vanan att:

 • Dela upp texten i lagom långa stycken.
 • Skriva enkelt och lättbegripligt, utan onödigt krångliga ord eller för många bisatser.
 • Använda underrubriker som ger läsaren en överblick över innehållet och möjlighet att hoppa till särskilt intressanta avsnitt.
 • Använda punktlistor och numrerade listor för att strukturera information.
 • Illustrera texten med 1-2 bilder eller videoklipp, utöver eventuell bannerbild.
 • Ange alt-text för bilderna.

Underrubriker som stöttar SEO

Liksom huvudrubriken har underrubriker har ett signalvärde för Google. Därför är det bra om du på ett naturligt sätt kan arbeta in viktiga sökord i dina underrubriker. Du kanske får göra avkall på dina stilistiska ambitioner ibland, men är du en duktig skribent kan du ofta hitta en bra lösning!

För att Google ska kunna tolka dina rubriknivåer rätt, använd H1 för sidans rubrik, H2 för underrubriker osv. Tycker du att texten blir för stor i storlek, ändra i formatmallen istället!

Bilder och alt-texter för sökmotoroptimering

Bildernas alt-text är till för att beskriva bildens innehåll, till exempel för den som är synskadad och använder skärmläsare som läser upp sidans innehåll. Du kan kombinera detta med att skriva en text som innehåller ett eller flera av dina sökord, för självklart är detta också något Google väger in i sin bedömning av hur relevant din sida är för en sökning.

Alt-texter är också ett väldigt bra sätt att bli synlig för de som gillar att göra bildsökningar, till exempel i jakt på en produkt med ett visst utseende.

Bilder inkluderas också ofta i ett eget avsnitt på Googles träffsida. Många slarvar fortfarande med att lägga in alt-texter så har du tur kan du få ett försprång bara genom att sköta detta snyggt.

Video och sökmotoroptimering

När det gäller video skulle jag rekommendera att du lägger ditt videoklipp på Youtube, som ju ägs av Google, och lägger ned en liten stund på att skriva en beskrivning där, som självklart fokuserar på dina sökord. När du sedan bäddar in videon på din webbsida kan Google hitta beskrivningen på Youtube och ta med den i bedömningen av din sidas relevans.

Precis som med bilder får du också chansen att synas i Youtube-avsnittet på Googles träfflista.

4. Din presentation på Google

Innan en besökare kommer till din webbsida via en sökning ska han eller hon först passera Googles träfflista, den så kallade SERP:en (Search Engine Results Page). Den har du sett här ovanför.

I träfflistan presenteras förhoppningsvis din sida tillsammans med en hel del andra sökresultat.

För att du ska få rätt personer att klicka sig vidare till just din webbsida behöver du optimera det som visas i Googles träfflista.

Det gör du genom att skriva metadata som specificerar för Google vad som ska anges som titel och beskrivning av sidan. Finns inget metadata definierat kommer Google att välja text som den tycker passar, ofta är det sidans namn som det är skrivet i webbsystemet och så mycket av de första meningarna som får plats.

Jag tycker det är mycket enklare att skriva metadata efter att jag skrivit texten för en sida. Då har du hunnit arbeta dig fram till kärnan i det budskap du vill förmedla.

För att se hur presentationerna för din hemsida ser ut just nu, skriver du in ”site:dindomän” i sökrutan på Google.

Den blå eller lila texten är sidans titel, den svartgrå är beskrivningen. Båda dessa kan du formulera själv.

Ditt primära sökord ska vara med i titeln, och gärna som ett av de första orden. Du bör också adressera kundnyttan i titeln, så att målgruppen snabbt kan se att du erbjuder information som är relevant.

Använd det begränsade utrymme som finns för sidans beskrivning till att förtydliga vad din sida handlar om och att lyfta fram eventuella stödjande argument och fördelar.

Det finns en hel del olika pluginer och tjänster som kan hjälpa dig att skriva titel och sidbeskrivning av rätt längd och som gör det enkelt att lägga in dem i webbverktyget.

Var den här artikeln användbar?

Om du tyckte att den här artikeln vad användbar, lämna gärna en kommentar eller dela den på Facebook eller LinkedIn.

Behöver du sökmotoroptimerade texter?

Ring mig på 070-852 07 55 eller skicka ett mejl till ingrid@digdo.se.

För vem passar content marketing?

Content marketing fungerar för de allra flesta företag, men det är enklare att implementera och lyckas med content marketing i nischade branscher och för företag med en skalbar affärsmodell som redan satsar på värdebaserad försäljning och erbjuder kunderna en hög servicenivå.

Stämmer flera av dessa kriterier in på ditt företag kommer en content marketingstrategi att ligga i linje med företagskulturen och befintliga värderingar, vilket minskar behovet av det förändring- och förankringssarbete som behöver göras.

Skalbar affärsmodell

En skalbar affärsmodell innebär att det finns en repeterbarhet i leveransen till kund. Ett typexempel är tillverkande industri som jobbar med serietillverkning. Om många kunder använder samma eller snarlika produkter för fylla likartade behov kommer det innehåll du producerar vara relevant för de allra flesta i din målgrupp och du får större utväxling på den tid som investeras i innehållsproduktion.

Nischade branscher

I nischade branscher är informationsbruset lägre och du konkurrerar med färre hemsidor om bra ranking på Google, bloggprenumeranter och följare på sociala medier – men framförallt är det lättare att uppnå expertstatus i ett smalare ämnesområde. Du behöver inte lägga fullt så mycket tid på research och egen kompetensutvckling när ett ämne är någorlunda överblickningsbart.

Värdebaserad försäljningsmodell

Content marketing är svårare att lyckas med om ditt företags främsta försäljningstaktik är att i varje situation vara den som erbjuder lägst pris. För företag av den typen passar klassisk utbudsannonsering bättre. Om ditt företag istället säljer genom att argumentera för de extra värden som er produkt eller tjänst erbjuder jämfört med billigare alternativ, då passar content marketing väl in.

Dyra eller komplexa produkter/tjänster

Ju dyrare eller mer komplex varan eller tjänsten är, desto viktigare är det vem man köper den av och att man har förtroende för leverantören. Content marketing passar utmärkt för att bygga varumärke och förtroende för kompetensen inom en organisation. Ju oftare en beslutsfattare och dennes rådgivare varit exponerad för ditt varumärke i samband med bra och relevant innehåll, desto troligare att ett inköpsbeslut går i er riktning – förutsatt att ni kan leverera enligt önskemål förstås!

Hög servicenivå

Content marketing handlar i mångt och mycket om att erbjuda en kringservice i form av information och problemlösning under processen som leder fram till ett köpbeslut. Om din organisation redan värdesätter god kundservice och bra bemötande under försäljning och efterservice kommer content marketing bara att vara en naturlig förlängning av en etablerad mentalitet.

Summering

Content marketing är enklast att införa och lyckas med för företag som uppfyller flera av kriterierna:

 • Skalbar affärsmodell
 • Nischad bransch
 • Värdebaserad försäljning
 • Dyra eller komplexa varor eller tjänster
 • Hög servicenivå

Och om ditt företag inte stämmer in på beskrivningen ovan? Då kan content marketing fortfarande vara slagkraftigt, men det kan kräva lite mer under själva införandet och kanske tar det längre tid innan ni kan se full effekt. Förmodligen behöver ni ta hjälp för att undvika onödiga felsteg på vägen.

Läs mer

Läs också Vad är skillnaden på content marketing och vanlig marknadsföring? och Var hittar man innehållet till sin content marketing?

Jag vill också rekommendera den här utmärkta artikeln av Neil Patel: This is How You Create Incredible Content for ‘Dull’ Industries.


Vill du ha hjälp att komma igång med content marketing? Kontakta mig så bokar vi ett möte.

 

 

Vad är skillnaden på content marketing och vanlig marknadsföring?

Den mängd budskap som vi alla bombarderas med varje dag gör att vi måste utveckla strategier för att sortera fram relevant information från det allmänna bruset av nyheter, reklambudskap, telefonsäljare mm. Vi är alla mänskliga spamfilter som bedömer vilken information som är relevant och trovärdig.

För en marknadsförare är det inte längre enkelt att nå fram med ett budskap. Analogt eller digitalt, vi tar alla upp högen med post och separerar reklamen från fönsterkuverten, lägger räkningarna på köksbänken och reklamen i pappersåtervinningen. En grupp tröttnar på onödigt sorterande, väljer ”Ingen reklam, tack” och installerar adblockers på både dator och mobil.

Med mottagaren i fokus – på riktigt

Content marketing är marknadsföringens väg att trots allt nå fram, inte nödvändigtvis till alla, men till de mest relevanta målgrupperna. För att content marketing ska fungera måste man vända på perspektivet. Från att företaget, företagets produkter, företagets budskap och behov självklart stått i centrum är det omvänt perspektiv som gäller.

Tänk dig din målgrupp: Vilka problem eller utmaningar står de inför i sin vardag? Om de googlade för att hitta en lösning, vad skulle de söka på då? Vilket innehåll skulle kännas fantastiskt för dem att hitta? Content marketing går ut på att tillhandahålla relevant, intressant och helst användbar information till sin målgrupp och att förpacka det på ett sådant sätt att det är attraktivt att ta del av.

Utformning och tonläge

När det gäller utformning och tonläge på innehållet gäller det slänga klatschiga one-liners och säljspråket på sophögen redan från början. Om du tänker efter så vill du inte ens själv läsa sådant längre, eller hur?

Håll dig till en saklig ton och ett rättframt språk, framförallt när det gäller rubriker och titlar. Hubspot och Outbrain publicerade förra året en avslöjande rapport med den lite torra rubriken Data driven strategies for Writing Effective Titles & Headlines. Här redovisas vilka ord i rubriker och titlar som ökar eller minskar trafik, engagemang och så kallade konverteringar (oftast att man lämnar ifrån sig kontaktinformation eller genomför ett köp).

Saklighet istället för sälj

Det mest intressanta är att överdrivna superlativ, referenser till läsaren och ord som ”enkel”, ”trick”, ”tips, ”nu”, ”måste” har en direkt negativ påverkan både på trafik och engagemang med innehållet. Antalet klick liksom antalet sidvisningar och tid per besök, delningar, gilla-markeringar minskar när dessa ord används. ”Superenkla trick du måste prova nu för att få din webbtrafik att femdubblas på nolltid” är alltså en dålig rubrik. Lite tvärtemot vad skulle kunna tro alltså. En bättre rubrik är faktiskt ”3 metoder för att öka trafiken till en webbsida”.

Anledningen är förstår de medvetna eller omedvetna spamfilter vi alla använder oss av. Om något verkar för bra för att vara sant, har en för säljande ton, försöker vara för personligt eller på annat sätt förknippas med det som kallas klickbete, sorteras det bort till förmån för innehåll som verkar mer relevant, balanserat och trovärdigt.

Samma resonemang gäller förstås den text, bild och videoinslag rubriken beskriver. En balanserad och saklig ton kommer att ge större trovärdighet och framgång. För den sakens skulle finns ingen anledning att vara slätstruken. Balans och saklighet behöver inte stå i kontrast till personlighet och egen stil.

Sammanfattning

Eftersom jag själv är en traditionell marknadskommunikatör och copywriter i grunden och står med en fot i varje läger, tar jag mig friheten att generalisera lite i sammanfattningen av var som utmärker de olika marknadsföringsfilosofierna.

Traditionell marknadsföring:

 • Säljande
 • Självförhärligande
 • Självcentrerad
 • Påträngande

Content marketing:

 • Saklig och informativ
 • Hjälpsam
 • Målgruppscentrerad
 • Svarar mot aktuella behov

Content marketing är inte en universell lösning på alla marknadsföringsproblem, men just nu är det mest spännande och lovande sättet att kommunicera med både befintliga och presumtiva kunder.

Läs också gärna Var hittar man innehållet till sin content marketing?


Vill du ha hjälp att komma igång med content marketing? Tveka inte att kontakta mig för en inledande diskussion.

Var hittar man innehållet till sin content marketing?

För ett genomsnittligt svenskt industriföretag bör det inte vara svårt att hitta uppslag till så kallat ”content”. Är du däremot traditionellt drillad marknadsförare är det viktigt att du klarar av att ställa om till ett nytt tankesätt. Skillnaden mellan content marketing och traditionell marknadskommunikation är att content marketing sätter målgruppen och deras behov i centrum. Det handlar alltså mer om att ta fram content som är relevant och efterfrågat av både existerande och presumtiva kunder än om att basunera ut ett säljbudskap.

Här kan du läsa mer om skillnaden mellan content marketing och traditionell marknadskommunikation.

När du väl bestämt dig för att börja med content marketing behöver du förbereda en lista över innehåll som din målgrupp skulle uppskatta. Du kommer inte att hitta det genom att bläddra igenom gamla broschyrer. Här ska du leta istället:

Manualer och utbildningsmaterial

Ingen läser egentligen manualer, men det finns alltid någon som ägnar tid och möda åt att producera dem. Vanligtvis kallas de tekniska informatörer, tekniska dokumentatörer eller något liknande. Det är ofta samma personer som producerar utbildningsmaterial för lärarledda eller webbaserade kurser.

Det må låta tråkigt, men innehållet i det där utbildningsmaterialet och manualerna finns där av mycket konkreta anledningar och utvalda delar kan med relativt små medel paketeras om i ett mer publikfriande format och publiceras som ”content”, d v s blogginlägg, artiklar, videofilmer etc.

Tekniska supporten och kundservice

Inkommande frågor om installation, användning eller reparation som på något sätt relaterar till ditt företags produkter är en guldgruva till bra content. Klagomål och reklamationer likaså. Ta reda på vilka som är de vanligaste problemen och hur de går att lösa. Se till att få dem förklarade för dig.

Finns det ett ärendehanteringssystem där ärenden loggas, se till att få tillgång till det. Kolla upp vilken dokumentation som finns, särskilt om det finns bildmaterial. Har du ingen relation med supportfolket sedan tidigare – börja bygg på den nu! Ta reda på vem som kan faktagranska det innehåll du producerar. Uppenbara faktafel eller felaktig terminologi är förödande för trovärdigheten.

Säljarna eller ännu hellre tekniskt säljstöd

Finns det någon ärrad gammal säljare eller någon som ofta får rollen att agera säljstöd när nya kunder ska vinnas? Dessa sitter ofta på en djupare förståelse för produkterna och kunskap om hur de används av kunderna, de vet också ofta en hel del om konkurrenternas produkter. Ibland sitter de här människorna på insikter om detaljer som kan vara avgörande för vilken produkt eller tjänst en kund till sist väljer. Tänk bara på att formulera ditt content så att det svarar mot en fråga eller behov hos målgruppen.

Våga vara specifik

Allt ert content behöver inte vara allmängiltigt för hela er målgrupp. Allteftersom mängden content växer kommer ni att kunna erbjuda specifika svar som täcker tillräckligt stor del av ert område för att attrahera stora delar av målgruppen.


Vill du ha hjälp att komma igång med content marketing? Tveka inte att kontakta mig för en inledande diskussion.