ny-hemsida

Hur ser sökmotoroptimerade texter ut?

Sökmotoroptimering handlar både om teknik och kommunikation

Det finns långa rapporter som beskriver vad som gör att en sida rankar högt på Google. En av mina favoriter är från Searchmetrics som analyserat stora mängder data för att komma fram till vilka parametrar som väger in, och hur mycket. Google byggde från början på en rätt simpel algoritm men numera används ett väldigt avancerad AI-liknande system, Rankbrain, för att rangordna sökresultaten för varje sökord eller sökfras. Det finns en del grundläggande tekniska krav som bör vara uppfyllda, och numera är mycket redan inbyggt i de olika system där hemsidorna skapas.

Sökmotoroptimerade texter är välstrukturerade

Mitt jobb handlar om att skriva texter som fungerar så bra som möjligt med tanke på syfte, målgrupp, ämne och sammanhang, men som också är utformade så att de gynnas av Googles algoritmer och hamnar högre upp bland sökträffarna än andra texter av samma slag. Till exempel är det bra att använda sökord man vill ranka för både i rubriker och löpande text, utan att för den skull överdriva. Överdriven användning av sökord i en text kallas key word stuffing och det blir man straffad för.

En bra SEO-text ser olika ut beroende på syftet

Texterna bör i allmänhet vara av en viss längd, men det beror också på syftet med din text eller sida. Googles algoritmer är så smarta att de skiljer på frågor där användaren vill ha ett snabbt, enkelt svar (När är mors dag?) och när syftet med sökningen är att hitta expertkunskap i ett ämne (Risker med statisk elektricitet vid industriell hantering av pulver).

Det finns också riktlinjer för hur långa meningar och hur avancerade ord som bör användas, indelning i stycken och användning av numrerade listor eller punktlistor. Allt detta handlar i grunden om att texten ska vara lätt att ta till sig, både på stor skärm och i mobilen.

Bilder och video behövs också

Användning av bilder och video spelar också in, men eftersom det är svårare att maskinellt avgöra innehållet i en bild eller videofilm är det viktigt att dessa har beskrivningar i form av metadata som Google kan tolka. Saknas alt-taggar för bilder påverkar det rankingen negativt. Samma sak gäller om det helt saknas bilder på sidan.

Skapa snygga sökträffar som lockar till klick

Sidor som ofta klickas på bland Googles sökresultat bedöms av algoritmerna som mer relevanta för sökfrasen och det förbättrar sidans framtida ranking. Därför ska man lägga lite extra omsorg på att skräddarsy den beskrivning som Google läser upp i sökträffen.

Här är ett exempel på en sökträff:

seo copy

Både den blå titeln och den svarta/mörkgrå texten nedanför den gröna länken går att skräddarsy och de behöver inte vara identiska med den titel och text som visas på själva sidan. Här har du en chans att sälja in sidan till den som söker efter något du kan erbjuda. Det är en möjlighet alla borde nyttja!

Sidor som är relevanta, intressanta och tilltalande rankar bättre

Andra saker Google tittar på är hur länge en besökare stannar på din sajt och hur många sidor han eller hon besöker. Har du en dåligt utformad sida som inte ger de svar som söks, eller som är svår att ta till sig kommer din ranking försämras. Det gäller alltså att vara relevant, intressant och tilltalande.

SEO-copy: Bra text som är lätt att hitta

En riktigt bra text balanserar det besökarna vill läsa om med det du vill ha sagt, har ett naturligt tilltal och leder läsaren vidare i tanke eller handling. Det gäller att sätta sig in i både ämnet och målgruppens drivkrafter för att lyfta fram de aspekter som är intressanta i sammanhanget, till exempel unika försäljningsargument eller saker som ger hög igenkänning. Alla webbtexter behöver dessutom vara utformade på ett sätt som gör dem enkla att hitta via Google. Det är den typen av SEO-optimerad text du får när du anlitar mig. Jag kallar det för SEO-copy.

Om du vill ha en prisuppskattning för sökmotoroptimerad text, skicka gärna ett mejl med information om vilken typ av text vad du behöver och vilket underlag som finns. Jag ger dig snabb återkoppling!

Skriva sökmotoroptimerad text

Att skapa sökmotoroptimerat innehåll

Sökmotoroptimering, SEO är bland det bästa du kan ägna dig åt i marknadsföringsväg, helt enkelt eftersom SEO-anpassat innehåll kommer att intressera din målgrupp, men är strukturerat så att Googles algoritmer också ska förstå hur bra ditt innehåll är och visa det högre upp i träfflistan.

1. Börja med kundens behov

Målgruppsanalys & kundnytta

Om du inte redan har definierat din målgrupp så börja med att göra det nu. Ibland finns fler än en målgrupp eller intressent. Skriv ned alla av vikt. Beskriv sedan vilket eller vilka problem din vara eller tjänst löser för din målgrupp och vilka övriga mervärden som finns. Gör detta för varje tjänst eller varugrupp. Det du skrivit ned är din kundnytta.

Kundnyttan ska INTE vara en beskrivning av produktens egenskaper eller funktioner. Det ska vara en beskrivning av vad produktens egenskaper innebär för den som använder den.

Exempel:

Om du säljer en dammsugare som suger tyst är det en produktegenskap.

Om du säljer en dammsugare går att använda medan barnen sover, utan att de vaknar, då har du hittat kundnyttan.

2. Välj sökord

Hur söker målgruppen?

När du har klart för dig vilket behov din produkt eller tjänst fyller för målgruppen är det dags för nästa steg. 85-90 % av alla B2B-köpare gör research på internet innan de bestämmer sig för att eventuellt kontakta ett eller flera företag med en förfrågan. De allra flesta av dessa börjar med en Google-sökning.

Lista troliga sökningar för dina olika målgrupper, eventuellt uppdelat på olika behov som dina produkter och tjänster löser. Här får du gärna vara kreativ, men behåll hela tiden kundnyttan som din kompass. Sökningar på produktnamn är jättevanliga, men det är inte den typen av sökningar du är ute efter nu.

Skriv in alla sökord eller sökfraser i ett Excelark som du kan bygga på med data efter hand.

Hur rankar du och dina konkurrenter?

Nu kan du stämma av vilka sökord som har flest träffar och hur bra du och dina konkurrenter rankar för varje sökning. Det gör du helt enkelt genom att göra en Google-sökning för varje sökning du listat.

Om du riktar dig enbart mot Sverige och använder svenska sökord behöver du inte fundera så mycket. Skriv ned antalet träffar och på vilken plats du och dina konkurrenter hamnar i träfflistan. Begränsa dig till mellan 5 och 10 sidor max. Det kan vara bra att spara länkarna till de webbsidor som visas i träfflistan, i alla fall för innehåll som rankar högt.

Har du en global kundbas kan du neutralisera den del av Googles algoritmer som prioriterar upp innehåll som ligger nära geografiskt genom att genomföra alla sökningar i ett inkognito-fönster. Beroende på bransch är geografi olika viktig för rankingen, så du väljer själv hur noggrann du vill vara.

Nu har du bildat dig en uppfattning om hur stor konkurrensen är för olika sökord.

Kolla av sökvolymer

Det finns många olika verktyg och system för att undersöka i vilken utsträckning olika sökningar genomförs. Om du startar ett Google Ads-konto får du tillgång till Googles Sökordsplanerare (Keyword Planner). Där kan du mata in alla dina sökord och få en uppskattning av sökvolymerna för respektive ord eller fras. Kom ihåg att ange rätt geografiskt område.

Verkar du i en mycket nischad bransch kan det hända att sökvolymerna är för små för en del av dina ord. Det är svårt att göra något åt. Ibland kan det fungera att använda engelska termer och uttryck. Om det är troligt att din målgrupp också söker på engelska, inkludera sådana sökord.

Du kan också prova att öka det geografiska området för att hitta volymer som är så stora att de trillar över gränsvärdena för vad som ger utslag i Sökordsplaneraren.

Skriv ned sökvolymerna för dina olika sökord i ditt Excel-ark.

Nu kan du se för vilka sökord det lönar sig att lägga ned tid och möda på sökmotoroptimerat innehåll av hög kvalitet

Sedan tidigare vet du hur hård konkurrensen är om olika sökord och du har det underlag du behöver för att välja rätt sökord.

3. Din sökmotoroptimerade sida

Nu är det dags att skapa innehåll som svarar mot din målgrupps behov och sökmönster. Jag jobbar alltid med ett primärt sökord/sökfras och ibland med ett eller flera sekundära sökord. Har jag hittat andra sidor som rankar högt för det primära sökordet tittar jag på vilket innehåll dessa har och sätter som mål att skriva något som är bättre.

Mycket av jobbet du har framför dig nu är hederligt gammalt skrivjobb och om du har en copywriter-bakgrund har du stor nytta av den erfarenhet du samlat och den övning du har i att skriva bra texter.

Webbsidans rubrik och de första meningarna

Använd det primära sökordet i sidans rubrik, som något av de första orden. Rubriken ska samtidigt förklara kundnyttan med din produkt.

På så sätt signalerar du tydligt att din sida handlar om sökordet och besökaren ser tydligt att du adresserar hans eller hennes problem eller behov.

Använd sedan de första meningarna, högst upp på sidan till att kärnfullt förklara hur din produkt eller tjänst löser problemet. Använd sökordet eller sökfrasen minst en gång.

Återigen är syftet dubbelt: tidig användning av ett sökord signalerar relevans till Googles algoritmer och besökare som skannar av olika sidor i jakt på användbar information kan snabbt se att du har något relevant att berätta.

Du måste helt glömma det gamla sättet att skriva på där man kom till poängen först i slutet av en text. Du har bara några få sekunder, om ens det, att fånga besökarens uppmärksamhet.

Strukturera sidans innehåll

En del av Googles bedömning av din webbsida är hur bra den är på att ge besökaren en bra upplevelse (UX – User Experience). I praktiken bör du skaffa dig vanan att:

 • Dela upp texten i lagom långa stycken.
 • Skriva enkelt och lättbegripligt, utan onödigt krångliga ord eller för många bisatser.
 • Använda underrubriker som ger läsaren en överblick över innehållet och möjlighet att hoppa till särskilt intressanta avsnitt.
 • Använda punktlistor och numrerade listor för att strukturera information.
 • Illustrera texten med 1-2 bilder eller videoklipp, utöver eventuell bannerbild.
 • Ange alt-text för bilderna.

Underrubriker som stöttar SEO

Liksom huvudrubriken har underrubriker har ett signalvärde för Google. Därför är det bra om du på ett naturligt sätt kan arbeta in viktiga sökord i dina underrubriker. Du kanske får göra avkall på dina stilistiska ambitioner ibland, men är du en duktig skribent kan du ofta hitta en bra lösning!

För att Google ska kunna tolka dina rubriknivåer rätt, använd H1 för sidans rubrik, H2 för underrubriker osv. Tycker du att texten blir för stor i storlek, ändra i formatmallen istället!

Bilder och alt-texter för sökmotoroptimering

Bildernas alt-text är till för att beskriva bildens innehåll, till exempel för den som är synskadad och använder skärmläsare som läser upp sidans innehåll. Du kan kombinera detta med att skriva en text som innehåller ett eller flera av dina sökord, för självklart är detta också något Google väger in i sin bedömning av hur relevant din sida är för en sökning.

Alt-texter är också ett väldigt bra sätt att bli synlig för de som gillar att göra bildsökningar, till exempel i jakt på en produkt med ett visst utseende.

Bilder inkluderas också ofta i ett eget avsnitt på Googles träffsida. Många slarvar fortfarande med att lägga in alt-texter så har du tur kan du få ett försprång bara genom att sköta detta snyggt.

Video och sökmotoroptimering

När det gäller video skulle jag rekommendera att du lägger ditt videoklipp på Youtube, som ju ägs av Google, och lägger ned en liten stund på att skriva en beskrivning där, som självklart fokuserar på dina sökord. När du sedan bäddar in videon på din webbsida kan Google hitta beskrivningen på Youtube och ta med den i bedömningen av din sidas relevans.

Precis som med bilder får du också chansen att synas i Youtube-avsnittet på Googles träfflista.

4. Din presentation på Google

Innan en besökare kommer till din webbsida via en sökning ska han eller hon först passera Googles träfflista, den så kallade SERP:en (Search Engine Results Page). Den har du sett här ovanför.

I träfflistan presenteras förhoppningsvis din sida tillsammans med en hel del andra sökresultat.

För att du ska få rätt personer att klicka sig vidare till just din webbsida behöver du optimera det som visas i Googles träfflista.

Det gör du genom att skriva metadata som specificerar för Google vad som ska anges som titel och beskrivning av sidan. Finns inget metadata definierat kommer Google att välja text som den tycker passar, ofta är det sidans namn som det är skrivet i webbsystemet och så mycket av de första meningarna som får plats.

Jag tycker det är mycket enklare att skriva metadata efter att jag skrivit texten för en sida. Då har du hunnit arbeta dig fram till kärnan i det budskap du vill förmedla.

För att se hur presentationerna för din hemsida ser ut just nu, skriver du in ”site:dindomän” i sökrutan på Google.

Den blå eller lila texten är sidans titel, den svartgrå är beskrivningen. Båda dessa kan du formulera själv.

Ditt primära sökord ska vara med i titeln, och gärna som ett av de första orden. Du bör också adressera kundnyttan i titeln, så att målgruppen snabbt kan se att du erbjuder information som är relevant.

Använd det begränsade utrymme som finns för sidans beskrivning till att förtydliga vad din sida handlar om och att lyfta fram eventuella stödjande argument och fördelar.

Det finns en hel del olika pluginer och tjänster som kan hjälpa dig att skriva titel och sidbeskrivning av rätt längd och som gör det enkelt att lägga in dem i webbverktyget.

Var den här artikeln användbar?

Om du tyckte att den här artikeln vad användbar, lämna gärna en kommentar eller dela den på Facebook eller LinkedIn.

Behöver du sökmotoroptimerade texter?

Ring mig på 070-852 07 55 eller skicka ett mejl till ingrid@digdo.se.

ny-hemsida

8 saker du inte vet att du ska be webbyrån göra

När företaget behöver en ny hemsida kontaktar de flesta en webbyrå. Högt upp på mångas önskelista står en fräschare design och ett mer uppdaterat innehåll. När man sedan träffar webbyrån handlar allt om det. Och om priset, förstås. Men det finns saker du bör fråga om, saker som du förmodligen inte känner till att de existerar.

Flera av punkterna nedan handlar om att få bra synlighet, dvs att hamna högt bland sökresultaten när någon söker efter varor eller tjänster som dina (sökmotoroptimering eller SEO). Men det finns också knep som gör att du får mer för utvecklingspengarna och en hemsida som är enklare att underhålla.

Se till att du lyfter de här frågorna med din webbyrå. En del av det som har med sökmotoroptimering att göra kräver att innehållet är på plats på nya hemsidan och det är dessa punkter som det slarvas mest med. Se därför till att ha en plan eller checklista där de finns med. Följ upp att allt blir gjort – inte bara det som syns för en besökare (eller chefen).

1. Lägga in metadata för alla sidor

Oj, som det slarvas med detta. Mest för att sidinnehållet ju oftast läggs in när webbutvecklarna redan är klara med sitt jobb och börjat med något annat projekt. Metadata  är din chans att specificera vad som visas om sidan i Googles sökresultat. Både den blå titelraden och den svarta texten med beskrivningen hämtas från sidans metadata. Finns inget metadata visar Google sidans titel och oftast en bit av det första textstycket på sidan och det är inte alls säkert att det blir optimalt.

seo copy

Se istället till att den titel och beskrivning som visas verkligen säljer in din sida och ger den som söker efter information en bra anledning att klicka sig vidare till just din sida.

2. Optimera bilder & fylla i metadata

Jag ska inte säga att det ofta slarvas med optimering av bilder, men visst förekommer det att onödigt stora bildfiler ligger uppe i onödan. Något det däremot slarvas oerhört med är att lägga in metadata för bilderna. Metadata är bland annat titel och alt-text. Alt-texten är vad som visas om du skulle stänga av bildvisning i din webbläsare och den används också för syntolkning. Självklart läser Google också av detta metadata och använder det som en faktor för att bestämma sidans ranking för olika sökningar. Även filnamn och bildtext kan användas.

Om du har en flerspråkig hemsida där samma bilder används för alla språk så lägger du in metadata skrivet på det språk som är viktigast.

3. Rich snippets

Om du har provat googla på en maträtt någon gång har du säkert sett att nästan alla recept får med en bild i sökresultatet. Det är för att Google förstår att vi gärna vill se en bild och den som byggt sidan bemödat sig om att märka upp informationen på rätt sätt. Har du särskilt viktiga sidor på din hemsida där en rich snippet skulle passa så kan du göra samma sak där. Det finns inga garantier för vad Google kommer att visa, men det går i alla fall att skapa rätt förutsättningar.

rich-snippet-exempel

4. Koppla Google Analytics och Search Console

För att det ska gå att se hur många besökare du har på hemsidan, var de finns och vilket innehåll som är populärast behöver man lägga in en spårningskod för Google Analytics. Tyvärr går det inte längre att se i Analytics vilka sökord dina besökare använt för att komma till din sida. Vill du veta vad dina presumtiva kunder vill köpa eller veta behöver du ha Google Search Console aktiverat för hemsidan och gärna kopplat till Analytics.

5. Webbhotell/drift och https (säkerhetscertifikat)

Det finns olika typer av webbhotell. Billigast är att ligga på en server som delas med andra, bäst är att ligga på en egen server med någon form av övervakning som larmar om hemsidan av någon anledning går ned. Du bör ha diskussionen med webbyrån om vad som är mest lämpligt redan tidigt. Priserna och servicen varierar kraftigt.

Att ha ett säkerhetscertifikat har blivit viktigt först på senare tid. Om din sida rankar lika bra som din konkurrent för en viss sökterm och konkurrenten har ett säkerhetscertifikat, men inte du, då kommer du att bli nedputtad och hamna längre ned bland sökresultaten. Dessutom finns anitvirusprogram som visar fula varningar eller i värsta fall blockerar sidor utan giltigt sökerhetscertifikat. Avskräck inte besökare och kunder i onödan!

6. Språkhantering med kopplade sidor

Om du planerar för en flerspråkig hemsida, se till att du får en smidig hantering där det både är enkelt att lägga in översättningar och som ger användare möjlighet att växla språk utan att för den skull kastas tillbaka till förstasidan varje gång.

7. Använda ett befintligt WordPress-tema

Det går att kapa mycket tid både i design och utveckling genom att anpassa en befintlig mall. De flesta nya hemsidor utvecklas i WordPress och där finns det hundratusentals så kallade teman som kostar några tiotals dollar att köpa. För det får du flera olika mallsidor, redan integrerade pluginer för extra funktioner och möjlighet att anpassa färger, typsnitt mm. Om du väljer ett tema som har många användare och bra recensioner kan du känna dig trygg med att det kommer att uppdateras och finnas kvar i många år.

Det här är ofta ett kostnadseffektivt sätt att få en snygg hemsida med många funktioner. Nästan allting går sedan att anpassa för en duktig webbutvecklare.

8. Integrera sociala medier istället för nyheter

Du vet den där nyhetsfunktionen som är så jobbig att hålla uppdaterad? Du kan skippa den. Om du redan använder Facebook, Instagram eller kanske Twitter kan du istället för nyheter visa dina senaste poster därifrån på hemsidan. Då slipper du lägga ut samma nyhet på två eller fler ställen.

Be webbyrån visa dig olika alternativ.

Läs mer om webbutveckling på sidan Ny hemsida, enkelt & tryggt.

SEO-länkar

Ett gäng bra SEO-länkar

En samling länkar om sökmotoroptimering som fylls på allt eftersom jag ramlar över artiklar jag själv tycker är intressanta och användbara.

SEO-trender

How Important Is SEO in 2018? 4 Trends That Suggest Big Changes – Search Engine Journal

Google snippets

Google Now Recommends Longer Meta Descriptions For New Longer Snippets – Search Engine Round Table

Google SERP (sökresultatssida)

What the SERPs Will Look Like in 2018 – Neil Patel

SEO-copy

SEO Copywriting Can Make or Break your Website – Ignite Visibility

Google Featured Snippets

How to optimize for Google Featured Snippets – Moz
OK, Google, How do I Optimize my Content for  Featured Snippets? – Content Marketing Institute

Framtidens SEO handlar mer om användarupplevelsen än om teknik.

Sökmotoroptimering är på väg att bli riktigt intressant. Framtidens SEO handlar om att ställa användaren eller besökaren i fokus, om att servera bra och relevant innehåll, snabbt och optimerat för den enhet användaren just då har i handen.

SEO handlar inte längre om att mata in maximalt med nyckelord, knappa in alt-taggar och att skaffa massor av länkar till din webbsida.

SEO handlar inte ens längre om att din webbsida måste gå att använda i mobilen – eller jo, förstås det också – men framtidens SEO handlar i grunden om att anamma ett användarperspektiv och att skapa den mest positiva upplevelse du kan för varje besökare som hör till din målgrupp.

Det handlar om ett nytt mindset och ju snabbare du kan ställa om det det nya sättet att tänka desto lättare kommer ditt SEO-arbete att bli.

Searchmetrics sammanställer varje år en rapport över faktorer som påverkar webbsidors ranking på Google. Årets rapport (2016) visar tydligt vad som gäller, redan idag:

 • Det är användarens avsikt med en sökning som matchas mot sidor som bäst anses leverera ett relevant innehåll. Ett visst format på innehåll (text, bild, video) kan passa bättre för en viss typ av fråga. Matchningen är dynamisk.
 • Inkommande länkar är fortfarande värdefulla, men förlorar i betydelse i takt med att självlärande algoritmer lär sig att semantiskt tolka sambandet mellan innehåll och en användares avsikt med en sökning.
 • Click-through-rate (CTR), dvs hur ofta användaren väljer att klicka vidare från sökträff till din webbsida är fortfarande av största vikt. Det nya är att Google numera inkluderar bilder i sökträffarna där det anses relevant. Det hjälper användaren att hitta den bästa sökträffen. Googla äppelpaj så får du ett bra exempel.
 • Användarens engagemang med en webbsida utvärderas också, men i relation till sökfrågans komplexitet. Enkla frågor ska kunna besvaras snabbt, utan att webbsidan i fråga straffas för att bara en sida visats (bounce) eller för att användarsessionen varit kort. För de allra flesta företag gäller dock ändå att en låg bounce rate och längre sessionstider med många sidvisningar påverkar rankingen positivt.
 • En bra användarupplevelse premieras allt mer. I detta ingår bland annat att det är enkelt att navigera på sidan, att det finns en viss mängd bild eller videoinnehåll, att textstorleken är lämplig för respektive desktop, mobil och tablet och att texten är enkel att ta till sig, gärna i form av punktlistor eller numrerade listor. Användarupplevelsen får anses vara tätt förknippad med högt användarengagemang.
 • Interaktioner i sociala medier, med Facebook i spetsen, har också extremt hög korrelation med bra ranking. En viss ansträngning när det gäller aktivitet i sociala medier är alltså på sin plats.

Hur gör man då för att få bra ranking på Google?

Tekniken

Tekniska grundkrav ska vara uppfyllda, men har mer karaktären av hygienfaktor. Missar man dessa sållas man bort från toppresultaten.

Innehållet

Det riktigt intressanta arbetet består i att ta fram innehåll som är relevant för målgruppen och sedan presentera det på det mest aptitliga sätt som går. Vad som är relevant innehåll är det målgruppen som bestämmer. Det bör förstås gärna ha en koppling till ditt företags produkter eller tjänster, men glöm de säljiga reklamtexterna och företagsklyschorna.

Kliv utanför din marknadsföringsbox och glöm allt som redan är gjort. Glöm vad andra skulle tycka, särskilt chefen. Om du fick börja om och ta fram innehåll som nuvarande och presumtiva kunder skulle älska – vad skulle det vara? Om du har svårt att komma på idéer, läs Var hittar man innehållet till sin content marketing?

Relevant innehåll kan också vara produktspecifikationer, tydliga priser för olika tjänsteerbjudanden, kontaktinformation etc. men det kan inte vara ditt enda innehåll vid sidan av företagspresentationen.

Användarupplevelsen

Den bästa användarupplevelsen är när användaren inte behöver tänka på hur han eller hon ska ta bete sig på din hemsida. När smarta länkar och genvägar leder vidare till nästa intressanta artikel, nästa intressanta produkt utan att användaren behöver tappa fokus på innehållet och budskapet. När navigationen fungerar transparent och erbjuder lättbegripliga menyer som leder till en sida med de innehåll man väntar sig.

Användarupplevelsen handlar också om helt problemfri läsbarhet och användbarhet oavsett vilken enhet användaren råkar använda för tillfället.


Vill du veta mer om vad som gör en webbsida framgångsrik? Tveka inte att kontakta mig för en inledande diskussion.

Varför ska man bry sig om sökmotoroptimering (SEO)?

Jag tyckte länge att sökmotoroptimering var bland det tråkigaste man kunde hålla på med. Mata in meta-taggar och alt-texter till bilder var sådant som programmerarna gärna fick ta hand om. I övrigt litade jag på dem när de sade att plattformen skulle skapa en ”sökmotorvänlig” webbsida. Det ska erkännas att jag inte granskade detaljerna alldeles för noga.

Webbsidan det gällde den där gången rankade ändå förträffligt bra på Google, med plats 1, 2, 3 och 5 bland de första 10 träffarna för vår viktigaste sökfras. Detta utan att vi egentligen ansträngt oss med mer än att skiva ganska omfattande texter. Det fortsatte på samma sätt till dess att innehållet av olika orsaker blev inaktuellt och sidan togs ned.

Sedan dess har väldigt mycket hunnit hända och SEO är numera något helt annat än för bara 2-3 år sedan. Om du över huvud taget sysslar med digital marknadskommunikation och inte har väldigt aktuell kunskap på området är det dags att läsa på. Gärna innan konkurrenterna springer om dig.

Så varför ska man alls bry sig om SEO?

1. Organisk sök är den största trafikkällan

Det räcker med att ta en snabb titt i Google Analytics för att se att Organisk sök är den största trafikkällan för nästan alla företags webbplatser. Och organisk sök är i princip det samma som sökningar på Google.

Misstolka inte en hög andel trafik från Organisk sök som att er SEO är så bra att du inte behöver göra något åt den. Det ser ungefär likadant ut hos dina konkurrenter. Det är trafikmängden i absoluta tal och kvaliteten på besökarna som räknas.

2. Köpresan börjar långt innan vi bestämmer oss för ett inköp

Enligt Adweek startar 92% av företagens inköp med en sökning på nätet. Motsvarande siffra för privatpersoner är 81%. Om det känns överraskande, tänk då på att en person som googlar i det uttalade syftet att göra ett inköp redan kommit en bra bit på vägen mot ett köp. Alla sökningar som sker innan man bestämmer att en vara eller tjänst ska inhandlas ger också en chans för exponering och för att bygga ditt varumärke och trovärdighet inom ditt område. Den exponeringen ökar dina chanser till affär när det senare blir skarpt läge.

3. Det som var bra SEO för 3 år sedan är gammal SEO idag

Även om ni gjorde hemläxan med nyckelord, länkar och metadata den gången ni satte upp er webbsida så är det inte säkert att det räcker idag. Förutom det uppenbara i att hålla jämna steg med de tekniska kraven som responsiv design och https krävs nu ett ännu mycket större fokus på relevant och upplysande innehåll och en bra användarupplevelse.

Det som från början var en bra men statisk algoritm för att sortera fram vettiga sökresultat har blivit en avancerad maskinlärande intelligens som tolkar sökningens avsikt snarare än matchar sidor mot nyckelord.

Läs mer om den nya tidens SEO här: Framtidens SEO handlar mer om användarupplevelsen än om teknik.


Vill du veta mer om vad som gör en webbsida framgångsrik? Tveka inte att kontakta mig för en inledande diskussion.