Texter för B2B

Har din reklambyrå svårt att skriva texter som beskriver nyttan med dina produkter? Brukar det sluta med att du själv, en ingenjör eller en säljare får skriva själva? Det behöver inte vara så.

Att sätta sig in i nya ämnesområden, förstå affärsmodeller och målgrupper är en kompetens i sig. Alla som är bra på att skriva har inte det intresse för teknik, fysik eller kemi som krävs för att skapa en text som lyfter budskapet till den nivå där målgruppens intresse och nyfikenhet väcks.

Just de där ämnena som kräver lite mer initialt är de som jag gillar allra mest att skriva om. Det är så många som är bra på konsumentreklam. Jag är bra på B2B-kommunikation, och särskilt bra är jag på att förklara lite mer komplexa ämnen på ett lättillgängligt sätt. Bland tekniska specifikationer och funktionslistor gömmer sig de mest storslagna säljargumenten och kundnytta som bara väntar på att någon ska berätta om dem!

Det är så klart inte alltid som resultatet blir en text. Ibland blir det en kort video, en animation eller några förklarande illustrationer, men oftast är det en kombination av de olika element som bäst för fram budskapet och text eller manus är nästan alltid en del i det.

Några av de ämnen jag jobbat med är:

  • Styrning av hydrauliskt driven utrustning på tunga fordon
  • Aktiehandelssystem och finansiella produkter
  • Statisk elektricitet i plaster
  • Värmeväxling i energibrunnar
  • Probiotika
  • Permeation i bensinrörsssystem
  • Pistolmunstycken för tankning av personbilar
  • Nivåmätningssystem för tankar

Det finns inte något ämnesområde jag tvekar att ge mig på – med viss hjälp av de ämnesexperter som ni har på ert företag!

Det innehåll som vi producerar kan ni sedan använda i olika former på webbsidor, i presentationer, annonser och broschyrer, på sociala medier eller som artiklar i fackpress.

När du behöver hjälp att skriva de texter dina produkter förtjänar, ring eller e-posta mig.