ny-hemsida

Hur ser sökmotoroptimerade texter ut?

Sökmotoroptimering handlar både om teknik och kommunikation

Det finns långa rapporter som beskriver vad som gör att en sida rankar högt på Google. En av mina favoriter är från Searchmetrics som analyserat stora mängder data för att komma fram till vilka parametrar som väger in, och hur mycket. Google byggde från början på en rätt simpel algoritm men numera används ett väldigt avancerad AI-liknande system, Rankbrain, för att rangordna sökresultaten för varje sökord eller sökfras. Det finns en del grundläggande tekniska krav som bör vara uppfyllda, och numera är mycket redan inbyggt i de olika system där hemsidorna skapas.

Sökmotoroptimerade texter är välstrukturerade

Mitt jobb handlar om att skriva texter som fungerar så bra som möjligt med tanke på syfte, målgrupp, ämne och sammanhang, men som också är utformade så att de gynnas av Googles algoritmer och hamnar högre upp bland sökträffarna än andra texter av samma slag. Till exempel är det bra att använda sökord man vill ranka för både i rubriker och löpande text, utan att för den skull överdriva. Överdriven användning av sökord i en text kallas key word stuffing och det blir man straffad för.

En bra SEO-text ser olika ut beroende på syftet

Texterna bör i allmänhet vara av en viss längd, men det beror också på syftet med din text eller sida. Googles algoritmer är så smarta att de skiljer på frågor där användaren vill ha ett snabbt, enkelt svar (När är mors dag?) och när syftet med sökningen är att hitta expertkunskap i ett ämne (Risker med statisk elektricitet vid industriell hantering av pulver).

Det finns också riktlinjer för hur långa meningar och hur avancerade ord som bör användas, indelning i stycken och användning av numrerade listor eller punktlistor. Allt detta handlar i grunden om att texten ska vara lätt att ta till sig, både på stor skärm och i mobilen.

Bilder och video behövs också

Användning av bilder och video spelar också in, men eftersom det är svårare att maskinellt avgöra innehållet i en bild eller videofilm är det viktigt att dessa har beskrivningar i form av metadata som Google kan tolka. Saknas alt-taggar för bilder påverkar det rankingen negativt. Samma sak gäller om det helt saknas bilder på sidan.

Skapa snygga sökträffar som lockar till klick

Sidor som ofta klickas på bland Googles sökresultat bedöms av algoritmerna som mer relevanta för sökfrasen och det förbättrar sidans framtida ranking. Därför ska man lägga lite extra omsorg på att skräddarsy den beskrivning som Google läser upp i sökträffen.

Här är ett exempel på en sökträff:

seo copy

Både den blå titeln och den svarta/mörkgrå texten nedanför den gröna länken går att skräddarsy och de behöver inte vara identiska med den titel och text som visas på själva sidan. Här har du en chans att sälja in sidan till den som söker efter något du kan erbjuda. Det är en möjlighet alla borde nyttja!

Sidor som är relevanta, intressanta och tilltalande rankar bättre

Andra saker Google tittar på är hur länge en besökare stannar på din sajt och hur många sidor han eller hon besöker. Har du en dåligt utformad sida som inte ger de svar som söks, eller som är svår att ta till sig kommer din ranking försämras. Det gäller alltså att vara relevant, intressant och tilltalande.

SEO-copy: Bra text som är lätt att hitta

En riktigt bra text balanserar det besökarna vill läsa om med det du vill ha sagt, har ett naturligt tilltal och leder läsaren vidare i tanke eller handling. Det gäller att sätta sig in i både ämnet och målgruppens drivkrafter för att lyfta fram de aspekter som är intressanta i sammanhanget, till exempel unika försäljningsargument eller saker som ger hög igenkänning. Alla webbtexter behöver dessutom vara utformade på ett sätt som gör dem enkla att hitta via Google. Det är den typen av SEO-optimerad text du får när du anlitar mig. Jag kallar det för SEO-copy.

Om du vill ha en prisuppskattning för sökmotoroptimerad text, skicka gärna ett mejl med information om vilken typ av text vad du behöver och vilket underlag som finns. Jag ger dig snabb återkoppling!

Lämna ett svar