Vill dina kunder inte ha din reklam? Prova att ge dem något annat!

Ibland är det svårt att nå fram med sitt budskap till den tänkta målgruppen. Det är helt enkelt svårt att nå fram genom dagens informations- och reklambrus. Prova då att vända på perspektivet och göra något helt annat! Sätt dina kunders intressen i fokus och testa något av tipsen nedan.

1.     Hjälp dem att lösa ett problem

Ta upp en vanlig problematik dina kunder möter i sammanhang där dina produkter eller tjänster används. Berätta hur man kan lösa problemet och visa olika exempel. Säljer du gipsskivor? Visa hur man kan räta upp en gammal krokig vägg så att den randiga tapeten ser bra ut.

2.     Berätta något som de har nytta av

Visa en ofta förbisedd funktion i din produkt och hur den kan vara till nytta – eller berätta något som förenklar uppgifter som är relaterade till din produkt eller tjänst. Säljer du bergvärmepumpar? Berätta hur man enklast söker tillstånd för borrning. Säljer du resväskor? Dela dina bästa packningstips eller berätta var man enklast hittar information om pass- och visumregler för olika länder.

3.     Visa hur andra kunder gör

Det är intressant att se hur andra löser arbetsuppgifter som liknar de man själv har. Bilder från installationer visar både produktval, konfigurationer och hur man anpassat sig till befintliga förutsättningar. Maskiner i användning visar hur bearbetningsprocesser är uppbyggda och användning av verktyg och tillval man själv kanske inte tänkt på. Alldeles oavsett bransch är det alltid roligt att se hur andra gör! Varför skulle vi annars titta på matlagningsprogram och gör-det-själv-program på TV?

Oavsett vilken typ av innehåll du väljer att ta fram, se till att hålla en saklig ton och se upp med att bli för ”reklamig”. Reklam var ju just det din målgrupp ville undvika.

När du är färdig kan du publicera din artikel eller video på företagets hemsida, göra ett separat e-postutskick eller inkludera den i ordinarie nyhetsbrev och lägga ut länkar på LinkedIn och Facebook. Gör en anpassad variant som passar att publicera i branschtidningar.

Följ upp och använd den information du får

Det finns verktyg för att följa upp nästan vad som helst när det gäller digital marknadsföring. Det kan vara populäraste ämnen, vilka länkar en person klickat på, vem som öppnat ett utskick osv. Bestäm dig för vad du vill följa upp och hur.

Rätt information innebär att du kan ta fram mer innehåll som din målgrupp uppskattar, men också att du kan anpassa säljsamtal och utskick beroende på vad en enskild kund är mest intresserad av.

Är det här verkligen marknadsföring?

Ja, det är det, men den skiljer sig från traditionell marknadskommunikation genom att utgå från målgruppen och målgruppens behov istället för företagets. Det kallas content marketing och har blivit ett populärt alternativ och komplement till annonsering och andra traditionella marknadsföringsformat.

Läs mer om Content Marketing här:

Vad är skillnaden på content marketing och vanlig marknadsföring?
Var hittar man innehållet till sin content marketing?
För vem passar content marketing?


Vill du ha hjälp att komma igång? Kontakta mig på telefon 070-852 07 55 eller e-post ingrid@digdo.se.

 

För vem passar content marketing?

Content marketing fungerar för de allra flesta företag, men det är enklare att implementera och lyckas med content marketing i nischade branscher och för företag med en skalbar affärsmodell som redan satsar på värdebaserad försäljning och erbjuder kunderna en hög servicenivå.

Stämmer flera av dessa kriterier in på ditt företag kommer en content marketingstrategi att ligga i linje med företagskulturen och befintliga värderingar, vilket minskar behovet av det förändring- och förankringssarbete som behöver göras.

Skalbar affärsmodell

En skalbar affärsmodell innebär att det finns en repeterbarhet i leveransen till kund. Ett typexempel är tillverkande industri som jobbar med serietillverkning. Om många kunder använder samma eller snarlika produkter för fylla likartade behov kommer det innehåll du producerar vara relevant för de allra flesta i din målgrupp och du får större utväxling på den tid som investeras i innehållsproduktion.

Nischade branscher

I nischade branscher är informationsbruset lägre och du konkurrerar med färre hemsidor om bra ranking på Google, bloggprenumeranter och följare på sociala medier – men framförallt är det lättare att uppnå expertstatus i ett smalare ämnesområde. Du behöver inte lägga fullt så mycket tid på research och egen kompetensutvckling när ett ämne är någorlunda överblickningsbart.

Värdebaserad försäljningsmodell

Content marketing är svårare att lyckas med om ditt företags främsta försäljningstaktik är att i varje situation vara den som erbjuder lägst pris. För företag av den typen passar klassisk utbudsannonsering bättre. Om ditt företag istället säljer genom att argumentera för de extra värden som er produkt eller tjänst erbjuder jämfört med billigare alternativ, då passar content marketing väl in.

Dyra eller komplexa produkter/tjänster

Ju dyrare eller mer komplex varan eller tjänsten är, desto viktigare är det vem man köper den av och att man har förtroende för leverantören. Content marketing passar utmärkt för att bygga varumärke och förtroende för kompetensen inom en organisation. Ju oftare en beslutsfattare och dennes rådgivare varit exponerad för ditt varumärke i samband med bra och relevant innehåll, desto troligare att ett inköpsbeslut går i er riktning – förutsatt att ni kan leverera enligt önskemål förstås!

Hög servicenivå

Content marketing handlar i mångt och mycket om att erbjuda en kringservice i form av information och problemlösning under processen som leder fram till ett köpbeslut. Om din organisation redan värdesätter god kundservice och bra bemötande under försäljning och efterservice kommer content marketing bara att vara en naturlig förlängning av en etablerad mentalitet.

Summering

Content marketing är enklast att införa och lyckas med för företag som uppfyller flera av kriterierna:

  • Skalbar affärsmodell
  • Nischad bransch
  • Värdebaserad försäljning
  • Dyra eller komplexa varor eller tjänster
  • Hög servicenivå

Och om ditt företag inte stämmer in på beskrivningen ovan? Då kan content marketing fortfarande vara slagkraftigt, men det kan kräva lite mer under själva införandet och kanske tar det längre tid innan ni kan se full effekt. Förmodligen behöver ni ta hjälp för att undvika onödiga felsteg på vägen.

Läs mer

Läs också Vad är skillnaden på content marketing och vanlig marknadsföring? och Var hittar man innehållet till sin content marketing?

Jag vill också rekommendera den här utmärkta artikeln av Neil Patel: This is How You Create Incredible Content for ‘Dull’ Industries.


Vill du ha hjälp att komma igång med content marketing? Kontakta mig så bokar vi ett möte.

 

 

Var hittar man innehållet till sin content marketing?

För ett genomsnittligt svenskt industriföretag bör det inte vara svårt att hitta uppslag till så kallat ”content”. Är du däremot traditionellt drillad marknadsförare är det viktigt att du klarar av att ställa om till ett nytt tankesätt. Skillnaden mellan content marketing och traditionell marknadskommunikation är att content marketing sätter målgruppen och deras behov i centrum. Det handlar alltså mer om att ta fram content som är relevant och efterfrågat av både existerande och presumtiva kunder än om att basunera ut ett säljbudskap.

Här kan du läsa mer om skillnaden mellan content marketing och traditionell marknadskommunikation.

När du väl bestämt dig för att börja med content marketing behöver du förbereda en lista över innehåll som din målgrupp skulle uppskatta. Du kommer inte att hitta det genom att bläddra igenom gamla broschyrer. Här ska du leta istället:

Manualer och utbildningsmaterial

Ingen läser egentligen manualer, men det finns alltid någon som ägnar tid och möda åt att producera dem. Vanligtvis kallas de tekniska informatörer, tekniska dokumentatörer eller något liknande. Det är ofta samma personer som producerar utbildningsmaterial för lärarledda eller webbaserade kurser.

Det må låta tråkigt, men innehållet i det där utbildningsmaterialet och manualerna finns där av mycket konkreta anledningar och utvalda delar kan med relativt små medel paketeras om i ett mer publikfriande format och publiceras som ”content”, d v s blogginlägg, artiklar, videofilmer etc.

Tekniska supporten och kundservice

Inkommande frågor om installation, användning eller reparation som på något sätt relaterar till ditt företags produkter är en guldgruva till bra content. Klagomål och reklamationer likaså. Ta reda på vilka som är de vanligaste problemen och hur de går att lösa. Se till att få dem förklarade för dig.

Finns det ett ärendehanteringssystem där ärenden loggas, se till att få tillgång till det. Kolla upp vilken dokumentation som finns, särskilt om det finns bildmaterial. Har du ingen relation med supportfolket sedan tidigare – börja bygg på den nu! Ta reda på vem som kan faktagranska det innehåll du producerar. Uppenbara faktafel eller felaktig terminologi är förödande för trovärdigheten.

Säljarna eller ännu hellre tekniskt säljstöd

Finns det någon ärrad gammal säljare eller någon som ofta får rollen att agera säljstöd när nya kunder ska vinnas? Dessa sitter ofta på en djupare förståelse för produkterna och kunskap om hur de används av kunderna, de vet också ofta en hel del om konkurrenternas produkter. Ibland sitter de här människorna på insikter om detaljer som kan vara avgörande för vilken produkt eller tjänst en kund till sist väljer. Tänk bara på att formulera ditt content så att det svarar mot en fråga eller behov hos målgruppen.

Våga vara specifik

Allt ert content behöver inte vara allmängiltigt för hela er målgrupp. Allteftersom mängden content växer kommer ni att kunna erbjuda specifika svar som täcker tillräckligt stor del av ert område för att attrahera stora delar av målgruppen.


Vill du ha hjälp att komma igång med content marketing? Tveka inte att kontakta mig för en inledande diskussion.